แพ็กเกจผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร

Absolute care season2

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน)  ราคา (บาท) 
การส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดี (ขนาดไม่เกิน 1 ซม. จำนวนไม่เกิน 3 ก้อน) 1 115,000