บริการตรวจโควิด-19 WALK THRU SERVICES

สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการ แต่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และต้องการเข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19

COVID-19-Walk-Thru-Services

โรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมเปิดให้บริการตรวจ COVID-19 WALK THRU ได้แก่

 1. การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการป้ายจมูกและคอ (RT-PCR)
  โดยไม่พบแพทย์  รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง
  ค่าบริการ 3,500 บาท

 2. การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการป้ายจมูกแบบเร่งด่วน (Rapid Antigen Test)
  โดยไม่พบแพทย์ รู้ผลภายใน 2 ชั่วโมง
  ค่าบริการ 700 บาท
  เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565

สถานที่ให้บริการ

 • รับบริการได้ที่ NON-ARI CLINIC ชั้น 2 โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์

  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 15.00 น.

  โทร. 02 310 3812, 02 310 3519 หรือ 1719

  https://goo.gl/maps/wJcmJkmSrJWQsmKAA

เวลาเข้ารับบริการ

 • วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 15.00 น.
  โทร. 02-310-3812, 02-310-3519 หรือ 1719
  ** กรุณาทำนัดล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ

หมายเหตุ : การแจ้งผลการตรวจจะแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน My B+ ของทางโรงพยาบาลเท่านั้น

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว และไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์
 • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • รายละเอียดการให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาดของโรค
 • หมายเหตุ: โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 2565*