ข้อปฏิบัติ เมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องเข้าพักโรงพยาบาลสนาม

โรงพยาบาลสนาม BDMS

ข้อปฏิบัติ เมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องเข้าพักโรงพยาบาลสนาม

 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น ช้อนส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว และชุดเสื้อผ้าตามความเหมาะสม (บางโรงพยาบาลสนาม อาจมีการเตรียมชุดให้)
 2. สิ่งที่ห้ามนำเข้ามาในที่พัก เช่น อุปกรณ์การเล่นการพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติด อาวุธ และของมีคม
 3. ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารทุกชนิดเข้ามาในที่พัก โรงพยาบาลสนามมีการเตรียมอาหารที่เพียงพอให้ครบทั้ง 3 มื้อ การส่งอาหารจากภายนอก ขึ้นกับข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาล
 4. ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมาด้วย
 5. ให้พักในอาคารตลอดเวลา และไม่ให้ออกจากที่พัก ยกเว้นในบริเวณที่มีการกำหนดไว้ให้
 6. ห้ามย้าย สลับ หรือแลกเตียง
 7. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อพักฟื้นร่างกาย
 8. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 9. อาบน้ำและเปลี่ยนชุดใหม่ทุกวัน
 10. ทิ้งขยะในถังขยะที่จัดวางไว้ให้ และปิดฝาทุกครั้ง
 11. งดการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงการพูดคุยระยะใกล้ชิด หรือการจับกลุ่มทำกิจกรรม
 12. ร่วมกันรักษาความสะอาด และทำความสะอาดบริเวณที่พัก
 13. เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น มีไข้สูง ไอมากขึ้น เหนื่อย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทันที