แพ็กเกจตรวจโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ปัสสาวะผิดปกติ อย่าปล่อยไว้ให้หงุดหงิด หมั่นสังเกตตนเองแล้วรีบพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการรักษาทันทีและถูกวิธี ย่อมช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปอีกนาน


เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์อ่านผล เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ตรวจในกรณีที่ต้องพบแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
  • สามารถรับบริการที่ ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ โทร. 0 2310 3009
  • ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 15.00 น.

แชร์