แพ็กเกจผ่าตัดศูนย์ศัลยกรรม

รายการแพ็กเกจ

ระยะเวลานอน รพ. (คืน)

ราคา (บาท)

การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง Level 1*

1

185,000

การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง Level 1*

2

200,000

การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง Level 2*

2

234,000

การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง Level 3*

5

335,000

การส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี (ทำผ่าตัดทั้ง 2 หัตถการต่อเนื่องกัน)

2

330,000

การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 1 ข้าง

2

129,000

การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบทั้งสองข้างโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 2 ข้าง

2

231,900

การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 1 ข้าง

2

200,000

การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนทั้งสองข้างโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 2 ข้าง

2

300,000

การส่องกล้องผ่าตัดแก้ไขไส้เลื่อนบริเวณสะดือโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง)

1

230,000

การผ่าตัดไส้เลื่อน 1 ข้าง สำหรับเด็ก

1

83,000

การผ่าตัดไส้ติ่งโดยการเปิดหน้าท้อง สำหรับผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 15 ปี

2

99,000

การผ่าตัดไส้ติ่งโดยการเปิดหน้าท้อง สำหรับไส้ติ่งแตกร่วมกับมีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ

5

159,000

การผ่าตัดไส้ติ่งโดยการส่องกล้อง

2

159,000

การผ่าตัดริดสีดวงทวารโดยวิธีเย็บอัตโนมัติ

2

134,000

การผ่าตัดริดสีดวงโดยใช้เลเซอร์

1

125,000

ผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบเปิด

2

95,000

การผ่าตัดริดสีดวง (Day Surgery case)

60,000

การผ่าตัดรักษาฝีคัณฑสูตรเรื้อรัง โดยการฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง

2

90,500

การผ่าตัดกล้ามเนื้อหูรูด

2

90,500

การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยวิธีบายพาส

3

748,000

การผ่าตัดรัดกระเพาะอาหารด้วยห่วงซิลิโคน

2

564,000

การผ่าตัดผ่านกระเพาะอาหารออกบางส่วน (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy)

3

460,000

การผ่าตัดตับข้างซ้าย

7

700,000

การผ่าตัดตับข้างขวา

7

800,000

การผ่าตัด ตัดตับบางส่วนด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง

4

680,000

การผ่าตัด ตัดตับอ่อนส่วนปลาย

7

580,000

การผ่าตัด ตัดตับอ่อนส่วนปลายด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง

7

680,000

การผ่าตัดตับอ่อนส่วนต้น

10

800,000

การล้างแผลไหม้ที่ได้รับอันตรายจาการถูกความร้อนในห้องผ่าตัด 1 ชม.

110,000

การล้างแผลไหม้ที่ได้รับอันตรายจาการถูกความร้อนในห้องผ่าตัด 2 ชม.

150,000

การผ่าตัดต่อเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำโดยใช้หลอดเลือดเทียม

1

142,000

การผ่าตัดต่อเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำโดยใช้เส้นเลือดของผู้ป่วยเอง

1

128,000

การผ่าตัดใส่สายสวนในหลอดเลือดใหญ่ที่คอแบบมี Cuff แบบถาวร

1

110,000

การผ่าตัดใส่สายสวนในหลอดเลือดใหญ่ที่คอแบบไม่มี Cuff แบบชั่วคราว

1

117,000

การผ่าตัดเส้นเลือดขอดโดยใช้สายสวนหลอดเลือดร่วมกับ​คลื่นความถี่วิทยุ​หรือเลเซอร์ 1 ข้าง

1

150,000

การผ่าตัดเส้นเลือดขอดโดยใช้สายสวนหลอดเลือดร่วมกับ​คลื่นความถี่วิทยุ​หรือเลเซอร์ 2 ข้าง

1

250,000

 

เงื่อนไขการใช้บริการ:

 1. *การเข้ารับบริการราคาแพ็กเกจผ่าตัดนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
 2. แพ็กเกจผ่าตัดราคานี้เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนด สำหรับส่วนเกินเรื่องโรคของผู้ป่วย ภาวะแทรกซ้อน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดไว้ ผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
 3. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หรือ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักที่กำหนด ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง หักส่วนลด (ถ้ามี) และ กรณีที่ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวใน รพ.อยู่แล้ว และการผ่าตัดโครงการประกันราคานั้นจำเป็นต้องเข้ารับการพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หรือ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตนั้น ผู้ป่วยจะต้องทำการคืนห้องพักอยู่เดิม
 4. ในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อ จากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง หักส่วนลด (ถ้ามี)
 5. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
 6. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2565 – 31 ธ.ค. 2565

 

รายการที่ราคาแพ็กเกจผ่าตัดไม่ครอบคลุม

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
 4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
 5. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ศัลยกรรม
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทร์, พุธ, เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.

แชร์