แพ็กเกจผ่าตัดสบายใจ ราคาสบายกระเป๋า @ศูนย์ศัลยกรรม รพ.กรุงเทพ

สิ้นสุด 31/12/2023
140,000 - 714,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เปลี่ยนพรุ่งนี้ให้เป็นเรื่องง่าย

 • เป็นเรื่องง่าย ที่จะตัดสินใจมาผ่าตัด
 • เป็นเรื่องง่าย สบายใจไร้กังวล
 • เป็นเรื่องง่าย สำหรับภาระค่าใช้จ่าย
 • เป็นเรื่องง่าย สำหรับการพักฟื้น

พรุ่งนี้สำหรับผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด เป็นวันที่ยากที่สุดเสมอ มักเต็มไปด้วยความวิตกกังวล ศูนย์ศัลยกรรม รพ.กรุงเทพ เราเข้าใจทุกความรู้สึกจึงจัดทำ “แพ็กเกจผ่าตัดสบายใจ ราคาสบายกระเป๋า” เพื่อเปลี่ยนความวิตกกังวลให้เป็นความสบายใจ เปลี่ยนความรู้สึกในการเข้ามาผ่าตัดที่โรงพยาบาลให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น ตั้งแต่การตรวจประเมินก่อนผ่าตัด จนถึงหลังผ่าตัดกลับออกไป ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมศัลยแพทย์ร่วมกับทีมสหสาขาพร้อมดูแลตลอดการรักษา ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็กฟื้นตัวไว ที่จะเปลี่ยนทุกขั้นตอนให้เป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้ทุกคนหายห่วงและสบายใจว่าพรุ่งนี้จะต้องดีกว่า


สบายใจยิ่งขึ้น! จะผ่าตัดส่องกล้อง หรือหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ

ราคาเดียว สบายกระเป๋า x2

เพิ่มความมั่นใจในการผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi แขนกลอัจฉริยะที่สามารถผ่าตัดเข้าถึงจุดที่ยากและซับซ้อน ลดผลข้างเคียง แผลเล็ก เจ็บน้อย ลดระยะเวลาพักฟื้นสั้นลง ฟื้นตัวได้ไวขึ้น ช่วยให้คุณสามารถกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงเดิมอย่างมีคุณภาพได้รวดเร็ว เป็นอีกทางเลือกของการรักษาที่รวมความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์และประสิทธิภาพของหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผ่าตัด ทำให้เรื่องยากที่เคยเป็นกังวลกลายเป็นอดีตไป เพราะที่นี่เราเปลี่ยนพรุ่งนี้ของคุณให้เป็นเรื่องง่าย

แพ็กเกจผ่าตัดสบายใจ รพ.กรุงเทพ

ระยะเวลา

ราคา (บาท)

การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง Level 1*

2

230,000

การส่องกล้องผ่าตัดถุงน้ำดี Level 2* หรือ
 NEW! การส่องกล้องผ่าตัดถุงน้ำดี Level 2* ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ

2

260,000

การส่องกล้องผ่าตัดถุงน้ำดี Level 3* หรือ
 NEW! การส่องกล้องผ่าตัดถุงน้ำดี Level 3* ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ

5

370,000

การส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี (ทำผ่าตัดทั้ง 2 หัตถการต่อเนื่องกัน)

2

364,000

การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 1 ข้าง หรือ
NEW! การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ โดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 1 ข้าง ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ

2

250,000

การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 2 ข้าง หรือ
NEW! การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ โดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 2 ข้าง ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ

2

400,000

การส่องกล้องผ่าตัดแก้ไขไส้เลื่อนบริเวณสะดือโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) หรือ
NEW! การส่องกล้องผ่าตัดแก้ไขไส้เลื่อนบริเวณสะดือ โดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอัจฉริยะ

2

299,000

การส่องกล้องผ่าตัดไส้ติ่ง

2

167,000

การผ่าตัดริดสีดวงโดยใช้เลเซอร์

1

140,000

การส่องกล้องผ่าตัดผ่านกระเพาะอาหารออกบางส่วน (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy)

3

483,000

การส่องกล้องผ่าตัดตัดตับบางส่วน

4

714,000

การส่องกล้องผ่าตัดตัดตับอ่อนส่วนปลาย

7

714,000

เงื่อนไขในการรับบริการ

 1. การเข้ารับบริการราคาแพ็กเกจผ่าตัดนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
 3. ราคาดังกล่าวรวม ห้องพักมาตรฐาน (ตามจำนวนวันที่กำหนด ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพัก ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง) ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
 4. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566

รายการที่แพ็กเกจผ่าตัดไม่ครอบคลุม

 1. ไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด                         
 2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆถ้ามี          
 4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนด หรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่น ๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด(ถ้ามี)                        
 5. ไม่รวมค่าการตรวจชิ้นเนื้อพิเศษ, ค่าวัสดุอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม (ถ้ามี) และค่าแพทย์พยาธิวิทยา      
 6. ไม่รวมค่ายากลับบ้าน และยาโรคประจำตัวของผู้ป่วย

พิเศษ! รับเพิ่ม โปรโมชั่นสุขภาพดี 3 ว้าว! เมื่อผ่าตัดที่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป และนอนโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 คืน

 • ฟรี! ตรวจประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัด มูลค่า 8,000.-
 • ฟรี! บัตรส่วนลด! 200.- ซื้อแพ็กเกจฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
 • ฟรี! บัตรของขวัญ! มูลค่ารวมสูงสุด 6,000.-

ข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติม คลิก https://bkkhos.com/439YQW7

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ที่ศูนย์ศัลยกรรม รพ.กรุงเทพ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ

โทร 02 310 3002, 02 755 1002

LINE: @BHQSurgery หรือคลิก bkkhos.com/3N2p7Rq

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ศัลยกรรม
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

แชร์