โปรแกรมตรวจวิเคราะห์พัฒนาการเด็กวัย 2 เดือน - 5 ปี

สิ้นสุด 31/12/2024
5,000 - 6,200 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เลี้ยงลูกแบบไหนถึงจะดี? ลูกจะมีพัฒนาการสมวัยหรือไม่? พัฒนาการต้องมากแค่ไหนถึงดีพอ? คำถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจเป็นกังวล แต่เราสามารถเข้าใจตัวตนและค้นหาจุดเด่นของลูกน้อยได้ตั้งแต่ยังเด็ก กับโปรแกรมตรวจวิเคราะห์พัฒนาการเด็กวัย 2 เดือน – 5 ปี ดูแลโดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน

 

โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย ด้วย เครื่องมือ MULLEN (Mullen Scale of Early Learning) ราคา 5,000 บาท

ซึ่งสามารถบอกพัฒนาการของเด็กในแต่ละด้าน ได้แก่

 • ความสามารถในการเรียนรู้โดยรวม (Early learning Composite Score)
 • ความสามารถในการใช้สายตาแก้ปัญหา (Visual Reception)
 • ความสามารถในการเข้าใจภาษา (Receptive Language)
 • ความสามารถด้านการใช้ภาษา (Expressive Language)
 • ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor)
 • ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor)

โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย ทักษะในการบริหารจัดการ และทักษะเข้า เรียน และทักษะในการเรียนของเด็ก (Pre-academic skill) ราคา 6,200 บาท

ตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย แต่ละด้าน ได้แก่

 • ความสามารถในการเรียนรู้โดยรวม (Early learning Composite Score)
 • ความสามารถในการใช้สายตาแก้ปัญหา (Visual Reception)
 • ความสามารถในการเข้าใจภาษา (Receptive Language)
 • ความสามารถด้านการใช้ภาษา (Expressive Language)
 • ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor)
 • ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor)

ตรวจวัดทักษะในการบริหารจัดการ และทักษะเข้า เรียน และทักษะในการเรียนของเด็ก (Pre-Academic Skill)

 • ความสามารถในการวางแผน (Planning)
 • ความสามารถในการจดจำเพื่อนำมาใช้งานในภายหลัง (Working Memory)
 • ความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ (Inhibition Control)
 • ความยืดหยุ่น (Shift)
 • ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

 

เพราะเด็กแต่ละคนมีความชอบและจุดเด่นไม่เหมือนกัน มาส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมให้กับลูกน้อยด้วยการค้นหาสิ่งที่ลูกถนัด แล้วต่อยอดทักษะนั้น ๆ ให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ เพื่อให้ลูกมีความสุขกับการเรียนรู้และเติบโตได้อย่างสมวัย

 

ราคาแพ็กเกจใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวช
ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 8.00 – 16.00 น.

แชร์