โปรแกรมตรวจวิเคราะห์พัฒนาการเด็กวัย 2 เดือน - 5 ปี

สิ้นสุด 31/12/2023
4,500 - 5,600 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เลี้ยงลูกแบบไหนถึงจะดี? ลูกจะมีพัฒนาการสมวัยหรือไม่? พัฒนาการต้องมากแค่ไหนถึงดีพอ? คำถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจเป็นกังวล แต่เราสามารถเข้าใจตัวตนและค้นหาจุดเด่นของลูกน้อยได้ตั้งแต่ยังเด็ก กับโปรแกรมตรวจวิเคราะห์พัฒนาการเด็กวัย 2 เดือน – 5 ปี ดูแลโดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน

 

  • โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย ด้วย เครื่องมือ MULLEN ราคา 4,500 บาท
  • โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย ทักษะในการบริหารจัดการ และทักษะเข้า เรียน และทักษะในการเรียนของเด็ก (Pre-academic skill) ราคา 5,600 บาท

 

เพราะเด็กแต่ละคนมีความชอบและจุดเด่นไม่เหมือนกัน มาส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมให้กับลูกน้อยด้วยการค้นหาสิ่งที่ลูกถนัด แล้วต่อยอดทักษะนั้น ๆ ให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ เพื่อให้ลูกมีความสุขกับการเรียนรู้และเติบโตได้อย่างสมวัย

 

ราคาแพ็กเกจใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวช
ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 8.00 – 16.00 น.

แชร์