แพ็กเกจเลเซอร์ฟื้นฟูจุดซ่อนเร้น

สิ้นสุด 30/06/2023
44,100 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เลเซอร์ฟื้นฟูจุดซ่อนเร้นภายในและภายนอก

เพิ่มความยืดหยุ่น ปรับสมดุลผนังช่องคลอด สร้างความมั่นใจให้คุณผู้หญิง

เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่มีปัญหาช่องคลอดแห้ง หรือหลวม
  • ปัสสาวะเล็ดขณะไอ จาม
  • เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์

รายการแพ็กเกจ ราคา (บาท)
เลเซอร์กระชับจุดซ่อนเร้นภายใน / ภายนอก 3 ครั้ง

44,100 บาท
(ปกติ 94,500 บาท) 

เงื่อนไขการรับบริการ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์แล้ว
  2. รับบริการที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย)
  3. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์สุขภาพสตรี
ชั้น 2 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

แชร์