แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แบบก่อนสัมผัสโรค) 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรค (Pre-exposure rabies vaccine)

หลายคนคิดว่า “โรคพิษสุนัขบ้า” สาเหตุมาจากสุนัข แต่ความเป็นจริงแล้ว โรคนี้เกิด กับสัตว์เลือดอุ่นด้วย โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว กระต่าย นก กระรอก กระแต หนู แฮมส์เตอร์ แกสบี้ ชะนี ลิง เป็นต้น

วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรคก่อนที่จะถูกสัตว์กัด หรือข่วน เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเชื้อไวรัสที่เข้าทำลายประสาทส่วนกลางทำให้เกิดโรคทางระบบประสาท และในหลายกรณีทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ การติดเชื้อแพร่ผ่านทางน้ำลายเข้าสู่บาดแผล ปากหรือดวงตา ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสามารถติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้

  • วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แบบก่อนสัมผัสโรค) 2 เข็ม ราคา 2,200 บาทสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564
สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกวัคซีน
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น.

แชร์