แพ็กเกจผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง | โรงพยาบาลกรุงเทพ

รายการแพ็กเกจ

จำนวน (คืน)

ราคา (บาท)

การผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนหรือล่าง (Local Anesthesia)
OPD
45,000
การผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนหรือล่าง (General Anesthesia / IV Med)
OPD
70,000
การผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนและล่าง (Local Anesthesia)
OPD
75,000
การผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนและล่าง (General Anesthesia / IV Med)
OPD
96,500
การผ่าตัดตกแต่งจมูก
1
156,000
การผ่าตัดเสริมจมูก Local Anesthetics
OPD
34,500
การผ่าตัดเสริมปลายจมูกโดยใช้กระดูกหู Local Anesthetics
OPD
58,500
การผ่าตัดเสริมจมูกและการผ่าตัดเสริมปลายจมูกโดยใช้กระดูกหู Local Anesthetics
OPD
85,000
การผ่าตัดตกแต่งแก้ไขจมูก
1
196,000
การผ่าตัดดึงหน้าและคอ
1
208,000
การผ่าตัดดึงหน้าและคอแบบมินิ
1
170,000
การผ่าตัดดึงหน้า คอและตกแต่งหนังตาบนหรือล่าง
1
230,000
การผ่าตัดดึงหน้า คอและตกแต่งหนังตาบนและล่าง
1
256,000
การผ่าตัดดึงหน้าผาก
1
181,000
การผ่าตัดดึงหน้าผากและตกแต่งตาบนหรือตาล่าง
1
206,000
การผ่าตัดดึงหน้าผากและตกแต่งตาบนและตาล่าง
1
230,000
การผ่าตัดตกแต่งหูข้างเดียวแบบฉีดยาชา
OPD
49,500
การผ่าตัดตกแต่งหูสองข้างแบบฉีดยาชา
OPD
71,000
การผ่าตัดตกแต่งหูข้างเดียวแบบดมยาสลบ
1
82,000
การผ่าตัดตกแต่งหูสองข้างแบบดมยาสลบ
1
105,000
การผ่าตัดเสริมทรวงอก
1
142,000
การผ่าตัดตกแต่งยกกระชับเต้านมโดยใส่เต้านมเทียม
1
176,000
การผ่าตัดลดขนาดเต้านม
1
214,000
การผ่าตัดนำวัสดุเสริมทรวงอกออก
1
97,000
การผ่าตัดนำวัสดุเสริมทรวงอกเก่าออกและใส่วัสดุใหม่ (Simple and new implants)
1
158,000
การผ่าตัดนำวัสดุเสริมทรวงอกเก่าออกและใส่วัสดุใหม่ (Complex and new implants)
1
170,000
การผ่าตัดตกแต่งยกกระชับเต้านมโดยไม่ใส่เต้านมเทียม
1
135,000
การผ่าตัดตกแต่งบริเวณหน้าท้อง
3
209,000
การผ่าตัดตกแต่งบริเวณหน้าท้องและดูดไขมัน​
3
263,000
การผ่าตัดตกแต่งบริเวณหน้าท้องแบบมินิ
1
150,000
การผ่าตัดดูดไขมันที่ท้องและรอบลำตัวโดยใช้เครื่องมือ vaser
1
145,000
การผ่าตัดดูดไขมันบริเวณต้นขาและก้นด้วยเครื่องมือ vaser
1
141,000
การผ่าตัดดูดไขมันบริเวณท้อง, เอว, ต้นขาและก้นด้วยเครื่องมือ vaser
1
220,000
การผ่าตัดดูดไขมันและใช้เครื่องมือ vaser
1
134,000
การผ่าตัดดูดไขมันที่รอบแขนโดยใช้เครื่องมือ vaser
1
122,000
การผ่าตัดดูดไขมันที่คางแบบฉีดยาชา
OPD
51,000
การผ่าตัดดูดไขมันที่คางแบบดมยาสลบ
OPD
 81,000

 

เงื่อนไขในการรับบริการ:

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ.(ตามที่กำหนด)
 2. ราคาดังกล่าวรวมห้องพักมาตรฐาน ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด  ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
 3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 4. ราคาดังกล่าวรวมการตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด 1 ครั้ง
 5. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
 6. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 1 พ.ค.2564 – 31 ธ.ค. 2565

 

รายการที่โครงการประกันราคาไม่ครอบคลุม

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
 4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตราฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อ จากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
 5. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า


 

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

แชร์