แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก โดยศูนย์จักษุ

คืนความสุขทุกการมองเห็น กับ MIS สลายต้อกระจก
ต้อกระจกเป็นภาวะเลนส์ตาขุ่น มักเกิดจากความเสื่อมตามวัย พบบ่อยในวัย 50 ปีขึ้นไป มีอาการมองเห็นไม่ชัด มัวเหมือนมีฝ้าบัง เห็นสีเพี้ยน เห็นแสงไฟกระจาย หากปล่อยไว้นานจนต้อสุกอาจทำให้สูญเสียการมองเห็น เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็กสลายต้อกระจก พร้อมใส่เลนส์เทียม (PHACOEMULSIFICATION WITH INTRAOCULAR LENS) ใช้พลังงานความถี่สูงสลายต้อและใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่มีอายุการใช้งานนาน แผลเล็ก คืนความคมชัดให้กับดวงตา

รายการ

ราคา (บาท)

การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มองระยะไกลอย่างเดียว (1 ข้าง)
63,000
การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์แก้สายตาเอียงธรรมดา มองไกลได้ (1 ข้าง)
87,000
การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มองหลายระยะ (ใกล้ และไกล)(1 ข้าง)
99,000
การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์แก้สายตาเอียงพร้อมกับปรับภาพชัดได้หลายระยะ (1 ข้าง)
129,000
การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มอง 3 ระยะ (ใกล้ กลาง ไกล) (1 ข้าง)
119,000
การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์แก้สายตาเอียงพร้อมกับปรับภาพมอง 3 ระยะ
139,500

 

เงื่อนไขการใช้บริการ:

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
 2. ราคาดังกล่าวรวมอุปกรณ์พิเศษ เช่น เลนส์ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)
 3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 4. ราคาดังกล่าวรวมการตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด 1 ครั้ง
 5. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
 6. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 1 ก.พ. 2564 – 30 มิ.ย. 2565

 

รายการที่ราคาแพ็กเกจผ่าตัดไม่ครอบคลุม

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
 4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา
 5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

 

 

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 19.00 น.
เสาร์ 08.00 - 17.00 น
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

แชร์