แพ็กเกจเหมาจ่าย ไป-กลับ HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

CALL 1724
ONE NUMBER
ALL ACCESS FOR LIFE CARE

ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย บีดีเอ็มเอส พร้อมรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินพื้นที่ใดของประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาประเมินอาการ และวินิจฉัยผู้ป่วยฉุกเฉินทันทีที่ได้รับการติดต่อเข้ามา พร้อมประสานงานทีมเคลื่อนย้ายช่วยเหลือผู้ป่วยไปยังจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด และส่งข้อมูลให้กับโรงพยาบาลที่ใกล้สุดซึ่งสามารถรองรับและดูแลชีวิตผู้ป่วยตามอาการฉุกเฉินหรือวิกฤติได้อย่างทันท่วงที ด้วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ด้วยมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จาก The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS) สหรัฐอเมริกา และ The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS GLOBAL)

 

แพ็กเกจเหมาจ่าย ไป-กลับ Helicopter Emergency Medical Service แบ่งตามระยะเวลาบินดังนี้

  • Package 1 ราคา 90,000 บาท* เส้นทางบินไป-กลับ (ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง) เช่น สุพรรณบุรี, ชลบุรี, นครปฐม, ราชบุรี เป็นต้น
  • Package 2 ราคา 160,000 บาทระยะเวลาบินไป-กลับ เช่น นครราชสีมา, ระยอง เป็นต้น
  • Package 3 ราคา 220,000 บาท* ระยะเวลาบิน ไป-กลับ เช่น ตราด, ชัยภูมิ, สมุย, อุบลราชธานี เป็นต้น
  • Package 4 ราคา 300,000 บาท* (รวมค่าสนามบิน) สำหรับ International Mission เช่น ลาว, กัมพูชา เป็นต้น

* สอบถามรายละเอียด โทร. 1724  หรือ โทร. 0 2755 1777

 

เงื่อนไขในการรับบริการ

  1. ราคาแพ็กเกจรวม อุปกรณ์สําหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเหมาจ่าย ประกอบด้วยยา, เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ตามที่ระบุ กรณีมีการใช้เพิ่มเติม คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
  2. ราคาแพ็กเกจรวมค่าตอบแทนทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ค่าแพทย์ และ ค่าพยาบาล)
  3. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ใช้ได้ตั้งต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
  4. แพ็กเกจนี้ไม่รวมการใช้เครื่องหัวใจ-ปอดเทียมแบบเคลื่อนย้าย (ECMO)
สอบถามเพิ่มเติมที่

แชร์