ไทยช่วยไทยสู้ภัย COVID-19

ขอมอบรายการ “ไทยช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” เพื่อช่วยให้คนไทยแข็งแรงดังเดิม ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่ห่วงใยคุณ

 • ส่วนลด 50% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต*
 • * ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร ค่ายาผู้ป่วยใน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องการให้เลือด การลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด อุปกรณ์กายภาพทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. การฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด

  หมายเหตุ : ส่วนลดนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย โดยชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น/ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้

 • บริการรถพยาบาลฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
  100 บาท/ครั้ง เพื่อเข้ารับการรักษาผู้ป่วยใน เริ่มตั้งแต่ 16 มีนาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

  โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือคนไทย สู้ภัย COVID-19 ด้วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี ด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน 100 บาท/ครั้ง***  เพื่อเข้ารับการรักษากรณีผู้ป่วยในอย่างน้อย 1 คืนที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย
  สอบถามข้อมูลรถพยาบาลฉุกเฉินได้ที่ โทร.1724

  *** รวมค่าแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ค่าบริการพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างการเคลื่อนย้าย/อัตราดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือ โปรโมชั่นอื่นได้

แชร์