ไทยช่วยไทยสู้ภัย COVID-19

ขอมอบรายการ “ไทยช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” เพื่อช่วยให้คนไทยแข็งแรงดังเดิม ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่ห่วงใยคุณ

  • ส่วนลด 50% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต*
  • * ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร ค่ายาผู้ป่วยใน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องการให้เลือด การลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด อุปกรณ์กายภาพทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. การฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด เริ่มตั้งแต่ 16 มีนาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564

    หมายเหตุ : ส่วนลดนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย โดยชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น/ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้

    *** รวมค่าแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ค่าบริการพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างการเคลื่อนย้าย/อัตราดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือ โปรโมชั่นอื่นได้

แชร์