แพ็กเกจผ่าตัดศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ บริการให้คำปรึกษา รักษา และดูแลทุกปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ รวมทั้งกล้ามเนื้อ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อดูแลคุณอย่างครบทุกด้าน ด้วยทางเลือกการรักษาทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

รายการ

ระยะเวลานอนพักที่ รพ. (คืน)

ราคา (บาท)

การผ่าตัดก้อนถุงน้ำบริเวณข้อมือ (1 ข้าง)
21,000
ผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อค (1 ข้าง)
21,000
การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อซ่อมกระดูกอ่อนผิวข้อ และตัดกระดูกงอกในข้อเท้าหรือเย็บซ่อมเอ็นหุ้มข้อเท้า 
1
210,000
การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อซ่อมกระดูกอ่อนผิวข้อ และตัดกระดูกงอกในข้อเท้า และเย็บซ่อมเอ็นหุ้มข้อเท้า
2
250,000

 

เงื่อนไขในการรับบริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ตามที่ระบุเท่านั้น
 2. ราคาดังกล่าวรวม หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ ,หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต, ห้องพักมาตราฐาน ( ตามจำนวนวันที่กำหนด ) ค่าบริการพยาบาล บริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักรพ.(ตามที่กำหนด)
 3. ไม่รวมค่ายา อุปกรณ์กายภาพ เวชภัณฑ์สำหรับกลับบ้าน
 4. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat 
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564

 

รายการที่แพ็กเกจผ่าตัดไม่ครอบคลุม

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)

 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย  ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือ อื่นๆ ถ้ามี

 4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตราฐานที่กำหนดหรือ ในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อ จากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะ เรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด(ถ้ามี)

 5. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา
   

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพ็กเกจผ่าตัดศูนย์กระดูกและข้อโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์กระดูกและข้อ
ชั้น 1  ฝั่งทิศใต้ (S1) อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
จันทร์-ศุกร์ 07.00 – 17.00 น.
เสาร์–อาทิตย์ 07.00 – 17.00 น.

แชร์