แพ็กเกจการเจาะเก็บไข่ พร้อมการแช่แข็งไข่

สิ้นสุด 31/12/2023
105,000 - 210,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ใครว่าอนาคตวางแผนไม่ได้ ถ้าเก็บไข่และแช่แข็งในเวลาที่พร้อมช่วยให้คุณแม่มีลูกน้อยได้ไม่ยาก

รายการแพคเกจ ราคาพิเศษ (บาท)
การกระตุ้นรังไข่ 105,000 บ.
เจาะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอดพร้อมการแช่แข็งไข่ 105,000 บ.
รวม 210,000 บ.

หมายเหตุ:

  • ใช้บริการที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก รพ.กรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย เท่านั้น
  • ไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการทำ IVF
  • ราคารวมค่าแพทย์ทำหัตถการ
  • ราคานี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน
  • ระยะเวลาแช่แข็งไข่ 1 ปี
  • ราคานี้สำหรับคนไทยและ Expat เท่านั้น

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

แชร์