แพคเกจการเจาะเก็บไข่ พร้อมการแช่แข็งไข่

ใครว่าอนาคตวางแผนไม่ได้ ถ้าเก็บไข่และแช่แข็งในเวลาที่พร้อมช่วยให้คุณแม่มีลูกน้อยได้ไม่ยาก

รายการแพคเกจ ราคาพิเศษ (บาท)
การกระตุ้นรังไข่ 90,000 บ.
เจาะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอดพร้อมการแช่แข็งไข่ 100,000 บ.
รวม 190,000 บ.

หมายเหตุ :

  • ใช้บริการที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก รพ.กรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัยเท่านั้น
  • ไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการทำ IVF
  • ราคารวมค่าแพทย์ทำหัตถการ
  • ราคานี้รวมค่ายากลับบ้าน
  • ระยะเวลาแช่แข็งไข่ 1 ปี
  • ราคานี้สำหรับคนไทยและ Expat เท่านั้น

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2563
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 17.00 น.
วันอังคาร เวลา 8.00 - 14.00 น.

แชร์