แพ็กเกจรักษาภาวะอ้วนลงพุง

โรคที่อาจเกิดจากภาวะนี้ ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไขข้อ โรคทางเดินหายใจติดขัด

  • ตรวจประเมินเพื่อรักษาภาวะอ้วนลงพุง ราคา 5,000 บาท
  • ตรวจติดตามเพื่อรักษาภาวะอ้วนลงพุง ราคา 1,700 บาท


*ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการผู้ป่วยนอก*

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564

สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกควบคุมน้ำหนักและรักษาโรคอ้วน
ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.

แชร์