แพคเกจชุดพัฒนาการ “My Parents, My Heroes” สำหรับผู้ปกครองพร้อมลูกน้อย วัย 2,4,6,9 และ 12 เดือน

ดูแลลูกน้อยอย่างถูกต้องในแต่ละช่วงวัยย่อมเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้อย่างเต็มที่

คุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควรละเลยโดยเฉพาะช่วง 2 – 12 เดือน ควรพบแพทย์พัฒนาการเด็ก รับคำปรึกษาและโค้ชชิ่งแบบเจาะลึกทุกมิติ เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสม

  • แพคเกจชุดพัฒนาการ “My Parents, My Heroes” สำหรับผู้ปกครองพร้อมลูกน้อยวัย 2,4,6,9 และ 12 เดือน (เข้ากลุ่มละไม่เกิน 3 ครอบครัว) 2,500 บาท (5 ครั้ง)


สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2563
สอบถามเพิ่มเติมที่

แชร์