วินิจฉัยตรงจุด คืนความฟิต ให้ข้อเข่าและข้อไหล่ กับโปรโมชั่น MRI @BASEM

สิ้นสุด 31/12/2023
10,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากคุณมีอาการเหล่านี้!

 • ปวดเข่า เข่าบวม เข่าผิดรูป ข้อเข่าไม่มั่นคง 
 • ยืนหรือลงน้ำหนักได้ไม่เต็มที่ เหยียดหรืองอได้ไม่สุด ข้อเข่าล็อก
 • ปวดไหล่เรื้อรัง 
 • ปวดไหล่เวลากางแขน ยกของหนักไม่ได้ และปวดมากขณะนอนหลับ
 • ไหล่อ่อนแรงขณะยกหรือหมุนหัวไหล่
 • ข้อไหล่ติดขัด ไขว้มือไปด้านหลังได้ไม่สุด

ควรพบแพทย์ BASEM เพื่อตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อดูเส้นเอ็นหัวไหล่ ข้อเข่า และหมอนรองกระดูกเข่าฉีกขาดตรงจุดได้ชัดเจนมากขึ้น


ตรวจวินิจฉัยตรงจุด
คืนความฟิตให้ข้อเข่าและข้อไหล่ กับโปรโมชั่น MRI: Magnetic Resonance Imaging @BASEM

 • MRI Knee เข่า 1 ข้าง ราคาพิเศษ 10,000 บาท (ราคาปกติ 16,570 บาท)

 • MRI Shoulder ไหล่ 1 ข้าง ราคาพิเศษ 10,000 บาท (ราคาปกติ 16,570 บาท)


เงื่อนไขการรับบริการ

 • โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2566
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และค่ารังสีแพทย์เฉพาะทางแล้ว
 • รับบริการได้ที่ BASEM สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ ชั้น 5 โรงพยาบาลกรุงเทพ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2310 3979, 0 2310 3980
 • การตรวจผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 8 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

แชร์