วัคซีนทางเลือก MODERNA ล็อต 2

เปิดจองวัคซีนทางเลือก MODERNA ล็อต 2
(Spikevax)(Reg. No. 1C 6/64 (NBC))
สําหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ราคาเข็มละ 1,650 บาท


เริ่ม 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป (จนกว่าวัคซีนจะหมด)
สามารถสั่งจองได้ที่เคาน์เตอร์ชีววัฒนะ ชั้น 1 รพ.กรุงเทพ
โทร. 02 755 1729 ทุกวัน ตั้งแต่ 09.00 – 16.00 น. หรือผ่านช่องทาง Shopee


หมายเหตุ:

  • ราคานี้รวมค่าวัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์
    ประกันการแพ้วัคซีนและค่าบริการโรงพยาบาล ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
  • โรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนประมาณ ม.ค. – มี.ค. 2565
  • เงื่อนไขการรับบริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกําหนด

*รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีน COVID-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีน COVID-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็น ทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้แต่ต้องชําระ ค่าใช้จ่ายเอง


เลขที่อนุญาต สธ 1009/14761
ฆสพ.สบส. 3940/2564

แชร์