แพ็กเกจผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องแบบแผลเล็ก ร่วมกับ การส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดี

สิ้นสุด 31/12/2023
364,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฟื้นตัวไว ถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่ออวัยวะที่ซับซ้อน

การรักษาผู้ที่มีอาการนิ่วในถุงน้ำดีและมีนิ่วในท่อน้ำดีร่วมด้วย หรือในรายที่มีความซับซ้อนของโรค อาทิ เป็นโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน มีภาวะเหลือง หรือโรคท่อน้ำดีอักเสบเฉียบพลันร่วมกับมีนิ่วในถุงน้ำดี สามารถรักษาได้พร้อมกันในคราวเดียว ด้วยการส่องกล้องคล้องนิ่วในท่อทางเดินน้ำดี (ERCP) ร่วมกับการผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องแบบแผลเล็ก (laparoscopic cholecystectomy) ลดระยะเวลานอนในรพ. ลดจำนวนครั้งในการวางยาสลบ ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากภาวะท่อน้ำดีอักเสบซ้ำซ้อน หากเว้นระยะในการรักษา

  • แพ็กเกจผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องแบบแผลเล็ก ร่วมกับ การส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดี พร้อมกันในการรักษาครั้งเดียวถ้ามีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสม ราคา 364,000 บาท (นอน รพ. 2 คืน)

 

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ศัลยกรรม
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

แชร์