โปรโมชั่น Magnetic Resonance Imaging @BASEM

สิ้นสุด 31/12/2022
10,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วินิจฉัยตรงจุด คืนความฟิต ให้ข้อเข่าและข้อไหล่กับโปรโมชั่น MRI @BASEM

หากคุณมีอาการเหล่านี้!

 • ปวดเข่า เข่าบวม เข่าผิดรูป ข้อเข่าไม่มั่นคง
 • ยืนหรือลงน้ำหนักได้ไม่เต็มที่ เหยียดหรืองอได้ไม่สุด ข้อเข่าล็อก
 • ปวดไหล่เรื้อรัง
 • ปวดไหล่เวลากางแขน ยกของหนักไม่ได้ และปวดมากขณะนอนหลับ
 • ไหล่อ่อนแรงขณะยกหรือหมุนหัวไหล่
 • ข้อไหล่ติดขัด ไขว้มือไปด้านหลังได้ไม่สุด

ควรพบแพทย์ BASEM เพื่อตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อดูเส้นเอ็นหัวไหล่ ข้อเข่า และหมอนรองกระดูกเข่าฉีกขาดได้ชัดเจนตรงจุด

 

ตรวจวินิจฉัยตรงจุด คืนความฟิตให้ข้อเข่าและข้อไหล่กับโปรโมชั่น MRI: Magnetic Resonance Imaging @BASEM

 • MRI Knee เข่า 1 ข้าง ราคาพิเศษ 10,000 บาท (ราคาปกติ 16,250 บาท)
 • MRI Shoulder ไหล่ 1 ข้าง ราคาพิเศษ 10,000 บาท (ราคาปกติ 16,250 บาท)
 
เงื่อนไขการรับบริการ
 • โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และค่ารังสีแพทย์เฉพาะทางแล้ว
 • รับบริการได้ที่ BASEM สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ ชั้น 5 โรงพยาบาลกรุงเทพ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2310 3979, 0 2310 3980
 • การตรวจผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

แชร์