ชุดตรวจสมรรถภาพปอด

สิ้นสุด 31/03/2023
3,200 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

เมื่อปอดอ่อนแอ อย่าปล่อยไว้นาน

ปัจจัยเสี่ยง

  • หายป่วยจากโรค COVID-19 อย่างน้อย 4 สัปดาห์
  • มลภาวะเป็นพิษสูง
  • ควันบุหรี่
  • อาการหอบหืด
  • ไอเรื้อรัง


ด้วยชุดตรวจสมรรถภาพปอด ในราคาพิเศษ 3,200 บาท (ราคาปกติ 4,500 บาท)

 
เงื่อนไขในการรับบริการ
  • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ
ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการทุกวัน 8.00-16.00 น.

แชร์