แพคเกจเลสิก

ReLEx (Refractive Lenticule Extraction)
แพคเกจเลสิก (LASIK Surgery Package) นวัตกรรมเลสิกไร้ใบมีดแบบแผลเล็ก 

อีกขั้นของเทคโนโลยีแก้ไขสายตาสั้นและสายตาเอียง อ่อนโยนต่อดวงตาด้วยเลเซอร์ทุกขั้นตอน ReLEx เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก เพียง 4 มิลลิเมตร รบกวนกระจกตาน้อย แผลหายเร็ว คงความแข็งแรงของกระจกตา

อัตราแพคเกจเลสิก (รวมค่ายากลับบ้าน)

ประเภทการรักษา (2 ตา)
ราคา
(บาท)
 
ReLEx SMILE 
เทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีด แบบแผลเล็ก แผลหายเร็ว
99,000
FemtoLASIK
เลสิกไร้ใบมีด เลเซอร์ทุกขั้นตอน
99,000
PRK
รักษาสายตาสั้น /เอียง /ยาวโดยกำเนิด ด้วยเลเซอร์ปรับผิวกระจกตา
55,000
LBV Program
การรักษาสายตายาวตามอายุ
6,300
ตรวจประเมินสภาพตาก่อนทำเลสิก (ปกติ 2,000 บาท)
1,500

 

เงื่อนไขในการรับบริการ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ  เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวรวมอุปกรณ์พิเศษเช่น เลนส์ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)
  3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
  4. ราคาดังกล่าวรวมการตรวจติดตามอาการหลังผ่าตัด 6 เดือน (จำนวน 5 ครั้ง)

 

รายการที่แพคเกจไม่ครอบคลุม

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
  2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคาระห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือ อื่นๆถ้ามี
  4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

**โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**

ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2563


“ผ่าตัดแผลเล็กด้วยเลเซอร์ทุกขั้นตอน
แก้ไขสายตาสั้นและสายตาเอียง
อ่อนโยนต่อดวงตา แผลหายเร็ว”

อีกขั้นของเทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีด ReLEx (Refractive Lenticule Extraction)
ขอรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 


LINE ID : @bangkoklasikcenter

QR code Line


 

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการ ทุกวัน 8.00 - 16.00 น.

แชร์