แพ็กเกจเลสิก

สนุกเต็มที่ กับชีวิตไร้กรอบ

อัตราแพ็กเกจเลสิก (รวมค่ายากลับบ้าน)

ประเภทการรักษา (2 ตา)
ราคา (บาท)
ReLEx SMILE 
เทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีด แผลเล็ก
99,000
FemtoLASIK
เลสิกไร้ใบมีด เลเซอร์ทุกขั้นตอน
99,000
FemtoLASIK PRESBYOUND
เลสิกไร้ใบมีด แก้สายตาสั้น/ เอียง/ ยาวตามอายุ
105,300
PRK
เลเซอร์ปรับผิวกระจกตา
55,000
ตรวจประเมินสภาพตาก่อนทำเลสิก
1,500

เงื่อนไขในการรับบริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ  เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
 2. ราคาดังกล่าวรวมอุปกรณ์พิเศษเช่น เลนส์ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)
 3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 4. ราคาดังกล่าวรวมการตรวจติดตามอาการหลังผ่าตัด 6 เดือน (จำนวน 5 ครั้ง)
 5. การผ่อนชำระเมื่อซื้อแพ็กเกจหรือมียอดชำระตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  • 0% นาน 6 เดือนกับบัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ – กสิกรไทย (BDMS – KBank Co Brand)
  • 0% นาน 3 เดือนกับบัตรเครดิตซิตี้แบงค์, บัตรเครดิตกสิกรไทย, และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

อัตราแพ็กเกจเลนส์เสริม ICL

ประเภทการรักษา (1 ตา)
ราคา (บาท)
เลนส์เสริมแก้สายตาสั้น (ไม่รวมเอียง)
107,000
เลนส์เสริมแก้สายตาสั้นและเอียง
127,000

เงื่อนไขในการรับบริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ  เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าอุปกรณ์พิเศษ เลนส์เสริม (ชนิดที่กำหนด)
 3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 4. ราคาดังกล่าวรวมการตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด 1 ครั้ง
 5. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่ทำตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ของโรงพยาบาลเท่านั้น

รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือ อื่น ๆ (ถ้ามี)
 4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

**โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**

ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 – 30 มิ.ย. 2565


“ผ่าตัดแผลเล็กด้วยเลเซอร์ทุกขั้นตอน
แก้ไขสายตาสั้นและสายตาเอียง
อ่อนโยนต่อดวงตา แผลหายเร็ว”

อีกขั้นของเทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีด ReLEx (Refractive Lenticule Extraction)
ขอรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 


LINE ID : @bangkoklasikcenter

QR code Line


 

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

แชร์