โปรแกรมผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก

ปวดประจำเดือนมาก ปวดท้องน้อยเรื้อรัง..ปวดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เสี่ยงเป็นโรคช็อกโกแลตซีสต์ หรือเนื้องอกมดลูก

พบมากในผู้หญิงและมีแนวโน้มสูงขึ้น เกิดจากเลือดประจำเดือนบางส่วนไหลย้อนกลับเข้าอุ้งเชิงกราน กลายเป็นช็อกโกแลตซีสต์  หรือการแบ่งเซลล์มากกว่าปกติในมดลูก จนเป็นก้อนเนื้องอกมดลูก  การผ่าตัดส่องกล้องขั้นสูง (MIS) แผลเล็ก เพียง 5-10 มม. เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นได้เสมือนจริง ชัดเจน ให้ความปลอดภัย ซึ่งผู้ป่วยจะเจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว ลดภาวะแทรกซ้อนหรือการติดเชื้อ

 

ผู้หญิงไม่ควรมองข้ามอาการผิดปกติของรอบเดือน เช่น อาการปวดประจำเดือน
เลือดประจำเดือนที่ออกมาก หรือนานผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณอันตรายบางอย่าง
ที่บอกว่ามีโรคซ่อนอยู่

 • อาการปวดระดูจนต้องนอนพัก หยุดงาน หรือต้องรับประทานยาแก้ปวด หรือมีอาการปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วย
 • มีระดูมาก อาจมีอาการอ่อนเพลียหรือซีดร่วมด้วย
 • ปัสสาวะบ่อย จนในยามค่ำคืนต้องลุกมาถ่าย 2-3 ครั้ง
 • ปวดท้องน้อยเฉียบพลัน ปวดมากขึ้นเรื่อยๆและอาจจะปวดมากขึ้นถ้านอนหรือนั่งในบางท่า

“อย่าได้นิ่งนอนใจ! เพราะนั่นหมายถึงว่า คุณอาจมีโรคใดโรคหนึ่งที่จำเป็นต้องรักษา” อ่านต่อ … 

 

โปรแกรมการผ่าตัดผ่านกล้อง MIS แผลเล็ก
Laparoscope Surgery
ระยะเวลา
นอนพักที่ รพ. (คืน)
ราคา
(บาท)
การผ่าตัดส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกเพื่อตัดติ่งเนื้อหรือผ่าตัดส่องกล้องตรวจเพื่อขูดมดลูก
1
68,500
การผ่าตัดส่องกล้องเลาะถุงน้ำรังไข่หรือตัดรังไข่หรือตัดท่อนำไข่
1
156,500
การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง หรือผ่าตัดมดลูกและตัดรังไข่ผ่านกล้องหรือเลาะเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง
2
229,000

 

เงื่อนไขการใช้บริการ:
 

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเกล็ดเลือดและการจองโลหิตไม่รวมการให้โลหิตเพื่อเตรียมก่อนการผ่าตัด
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
 3. ราคาดังกล่าวห้องพักมาตรฐาน (Standard) เท่านั้น ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพักผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริงและจำนวนวันนอนตามที่ระบุ ค่าบริการพยาบาล บริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
 4. ราคาดังกล่าวรวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา (เฉพาะโรคที่ทำการรักษา)
 5. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย
 6. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565

 

รายการที่ราคาแพ็กเกจไม่ครอบคลุม
 

 1. ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการเข้าโครงการประกันราคา
 2. ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยา เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
 4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
 5. รายการแพ็กเกจนี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication)

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์สุขภาพสตรี
ชั้น 2 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

แชร์