แพ็กเกจกิจกรรมกลุ่มแบบพิเศษพัฒนาการเด็กวัยอนุบาล

สิ้นสุด 31/12/2023
50,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แพ็กเกจกิจกรรมกลุ่มแบบพิเศษพัฒนาการเด็กวัยอนุบาล 50,000 บาท

 


เงื่อนไขในการรับบริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ครูการศึกษาพิเศษ ผู้ช่วยพยาบาลและทีมสหวิชาชีพ
  • ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
  • รับบริการที่คลินิกพัฒนาการเด็ก (CDNC)
สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวช
ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 8.00 – 16.00 น.

แชร์