แพคเกจใส่เลนส์เสริม ICL

เลนส์เสริม ICL เคลียร์ทุกโฟกัส คมชัดทุกสายตา

ช่วยแก้ปัญหาสายตาสั้นและเอียงได้มากกว่า LASIK โดยไม่ก่อให้เกิดอาการตาแห้งหรือกระจกตาอักเสบ เหมาะสำหรับผู้ทีไม่ต้องการให้กระจกตาบางลงผู้ที่สายตาสั้นหรือสายตาเอียงมาก พร้อมป้องกันรังสี UV ชะลอการเกิดต้อกระจก และสามารถถอดเลนส์ออกได้เพื่อรองรับเทคโนโลยีเลนส์เสริมสายตายาวหรือ เลนส์แก้วตาเทียมในอนาคต

 

ADVANCED MIS เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก แก้ปัญหาสายตาสั้น/เอียงด้วยเลนส์เสริม (ICL DAY SURGERY) ฟื้นตัวไว ไม่ต้องนอนรพ. กลับบ้านได้ในวันเดียว

  • เลนส์เสริมแก้สายตาสั้น (ไม่รวมเอียง) 107,000 บาท /ตา

  • เลนส์เสริมแก้สายตาสั้นและเอียง 127,000 บาท /ตา

เงื่อนไขในการรับบริการ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ  เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวรวมค่าอุปกรณ์พิเศษ เลนส์เสริม (ชนิดที่กำหนด)
  3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
  4. ราคาดังกล่าวรวมการตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด 1 ครั้ง

 

รายการที่แพคเกจไม่ครอบคลุม

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
  2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือ อื่นๆถ้ามี
  4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

**โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**

 

1 ก.พ. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

 

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการ ทุกวัน 8.00 - 16.00 น.

แชร์

คุณอาจสนใจ