แพคเกจใส่เลนส์เสริม ICL

เลนส์เสริม ICL เคลียร์ทุกโฟกัส คมชัดทุกสายตา

ช่วยแก้ปัญหาสายตาสั้นและเอียงได้มากกว่า LASIK โดยไม่ก่อให้เกิดอาการตาแห้งหรือกระจกตาอักเสบ เหมาะสำหรับผู้ทีไม่ต้องการให้กระจกตาบางลงผู้ที่สายตาสั้นหรือสายตาเอียงมาก พร้อมป้องกันรังสี UV ชะลอการเกิดต้อกระจก และสามารถถอดเลนส์ออกได้เพื่อรองรับเทคโนโลยีเลนส์เสริมสายตายาวหรือ เลนส์แก้วตาเทียมในอนาคต

 

ADVANCED MIS เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก แก้ปัญหาสายตาสั้น/เอียงด้วยเลนส์เสริม (ICL DAY SURGERY) ฟื้นตัวไว ไม่ต้องนอนรพ. กลับบ้านได้ในวันเดียว

 • การผ่าตัดเสริมเลนส์รักษาภาวะสายตาสั้น (2ข้าง)  165,000 บาท

 • การผ่าตัดเสริมเลนส์รักษาภาวะสายตาสั้น 1 ข้าง และภาวะสายตาสั้นและเอียง 1 ข้าง 180,000 บาท

 • การผ่าตัดเสริมเลนส์รักษาภาวะสายตาสั้นและเอียง ( 2 ข้าง) 195,000 บาท

เงื่อนไขในการรับบริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ  เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าอุปกรณ์พิเศษ เลนส์เสริม (ชนิดที่กำหนด)
 3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 4. ราคาดังกล่าวรวมการตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด 1 ครั้ง
 5. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่ทำตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ของโรงพยาบาลเท่านั้น

 

รายการที่แพคเกจไม่ครอบคลุม

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือ อื่นๆถ้ามี
 4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

**โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**

 

ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 7 ก.ย. 2563 – 28 ก.พ. 2564

 

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการ ทุกวัน 8.00 - 16.00 น.

แชร์