แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

สิ้นสุด 31/12/2023
6,700 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

ความดันโลหิตสูงอันตรายต่อหลอดหัวใจและหลอดเลือด


แบบไหนที่เรียกว่าสูง?

  • ปกติ ตัวบนไม่เกิน 140 ตัวล่างไม่เกิน 90
  • ความดันสูงระดับ 1 ตัวบนเกิน 140 ตัวล่างเกิน 90 
  • ความดันสูงระดับ 2 ตัวบนเกิน 160 ตัวล่างเกิน 100
  • ความดันสูงระดับ 3 ตัวบนเกิน 180 ตัวล่างเกิน 110 

ปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองและวางแผนการควบคุมรักษาโรค

 

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงราคา 6,700 บาท 

1 .. – 31 .. 2566


หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว 
  • รับบริการได้ที่ คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1 รพ.กรุงเทพ เท่านั้น 
  • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2310 3003, 0 2755 1003
สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น.

แชร์