ชุดตรวจคุณภาพการนอนหลับที่บ้าน

สิ้นสุด 31/12/2022
10,800 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

เพราะคุณภาพการนอนเป็นเรื่องสำคัญ ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีปัญหาการนอนจึงไม่ควรชะล่าใจและรีบตรวจเช็กคุณภาพการนอนโดยเร็ว

 

ชุดตรวจคุณภาพการนอนหลับที่บ้าน ราคาพิเศษ 10,800 บาท

 

ข้อดีเมื่อตรวจคุณภาพการนอนที่บ้าน

 • สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง
 • ทำได้ที่บ้าน จึงคุ้นเคยกับสถานที่ นอนหลับง่าย ผ่อนคลาย ไม่เกร็ง
 • ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้หรือเคลื่อนย้ายไม่สะดวกสามารถใช้บริการได้
 • ผลลัพธ์ใกล้เคียงการนอนปกติ
 • มั่นใจในผลการตรวจโดยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านการนอนหลับ

 

รายละเอียดแพ็กเกจ

 • บริการนี้เป็นการให้บริการที่บ้าน
 • ราคานี้รวมค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งที่ใช้ในการตรวจ
 • ราคานี้เฉพาะการให้บริการในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น
 • ราคานี้รวมค่าแพทย์ประเมินก่อนตรวจ และค่าแพทย์อ่านผล (ผ่านทาง Telemedicine)

 


รายการที่ราคาแพ็กเกจไม่ครอบคลุม

ชุดตรวจนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายละเอียดของชุดตรวจ อาทิ
 • การตรวจเลือด การตรวจเอกซเรย์ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • ค่ายารักษา
 • ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • ค่าบริการผู้ป่วยใน
 • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ในกรณีที่ต้องมีการปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม
 • การให้บริการนอกเขตกรุงเทพฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • เขตปริมณฑล นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี  คิดค่าบริการเพิ่มเติม 1,500 บาท
 • ชลบุรี ระยอง อยุธยา ราชบุรี คิดค่าบริการเพิ่มเติม 2,500 บาท
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ ส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ของโรงพยาบาล

 

หมายเหตุ

 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 
สอบถามเพิ่มเติมที่
Home Sleep Test
เปิดบริการทุกวัน 08:00 -16:00 น.

แชร์