แพคเกจผ่าตัดซ่อม หรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

รักษาโรคลิ้นหัวใจ ให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเคย

ผู้ที่มีเสียงหัวใจผิดปกติ หรือมีอาการเหนื่อยหอบ อ่อนเพลีย ใจสั่น มีอาการบวมบริเวณเท้าหรือข้อเท้า สาเหตุที่พบบ่อยมาจากโรคลิ้นหัวใจไมตรัล ทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิด และโรคลิ้นหัวใจรูมาติก บางรายที่มีการเสื่อมของลิ้นหัวใจปานกลาง ต่อมาจะมีอาการเพิ่มมากขึ้นตามเวลา ทำให้เกิดหัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ อัมพฤกษ์ อัมพาตและเสียชีวิตได้ ปัจจุบันมีการรักษาโดยการผ่าตัดด้วยเทคนิคการซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัล (Mitral Valve Repair) หรือการเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัล (Mitral Valve Replacement) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอยโรคของลิ้นหัวใจไมตรัล 

  •  แพคเกจผ่าตัดซ่อม หรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ราคา 750,000 – 950,000 บาท*
    *ขึ้นอยู่กับการประเมินการรักษาของแพทย์


สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 – 31 ธันวาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.

แชร์