ชุดตรวจความเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย

สิ้นสุด 31/12/2023
14,200 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สัญญาณเตือนโรคเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยเกิดจากมีฮอร์โมนเพศมากเกินไป อาจส่งผลทำให้ตัวเตี้ยเมื่อเป็นผู้ใหญ่ และผลกระทบต่อจิตใจเด็กได้ ส่วนใหญ่เป็นความเปลี่ยนแปลงทางสรีระช่วงวัย 8-9 ปี เช่น เด็กหญิงมีไตเต้านมขึ้นก่อน 8 ปีหรือมีประจำเดือนก่อน 9 ปีร่วมกับมีประวัติสูงเร็ว หรือเด็กชายมีขนรักแร้ หนวด หรือกลิ่นตัวก่อนอายุ 9 ปี พ่อแม่จึงควรใส่ใจอย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาควรพบแพทย์ก่อนสาย เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ อ่านเพิ่มเติม เช็กสัญญาณเตือน รีบรักษาลูกเมื่อเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

  • ชุดตรวจความเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย (GnRH Stimulation Test)
    ราคา 14,200 บาท
    (ไม่รวมค่าแพทย์)
ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคาร B โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 - 20.00 น.

แชร์