แพ็กเกจศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

สิ้นสุด 31/12/2023
4,450 - 121,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แพ็กเกจ  ราคา (บาท)
การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนบน (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น) 18,500
การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง (ลำไส้ใหญ่) 25,200
การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย (ลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย) 16,400
การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น และลำไส้ใหญ่) 37,700
การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนปลาย (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น และลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย) 32,500
ตรวจการทำงานของลำไส้เล็กโดยการวัดปริมาณไฮโดรเจนจากลมหายใจ 9,500

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ทำหัตถการส่องกล้อง แต่ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจผู้ป่วยนอก
  • ราคาแพ็กเกจนี้เป็นการส่องกล้องปกติที่ไม่รวมกรณีที่ต้องปรึกษาวิสัญญีแพทย์ และการทำหัตถการอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
  • ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยและ Expat
  • ราคาแพ็กเกจใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ เวลา 07.00 - 16.00 น.
พุธ, ศุกร์  เวลา 07.00 - 18.00 น.

แชร์