แพ็กเกจตรวจยีนเช็กโอกาสก่อนเกิดโรค (Genetic Health Screening)


แพ็กเกจตรวจยีนเช็กโอกาสก่อนเกิดโรค
(Genetic Health Screening) 
ราคา 14,500 บาท

เพื่อให้สามารถประเมินและวิเคราะห์โอกาสในการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้

 • โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease) หรือภาวะหัวใจขาดเลือด หมายถึง ภาวะที่หลอดเลือดแดง (Coronary artery) ที่เลี้ยงหัวใจตีบหรือตัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย
 • ภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริก (Atrial Fibrillation) เป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmia) ชนิดที่พบบ่อยที่สุด พบบ่อยขึ้นตามอายุและพบมากในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นมานาน และยังสัมพันธ์กับโรคหัวใจชนิดอื่น ๆ
 • โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes Mellitus)
 • โรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ภาวะที่ความดันช่วงบน (Systolic blood pressure, SBP) มีค่าตั้งแต่ 140 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปและ / หรือความดันช่วงล่าง (Diastolic blood pressure, DBP) มีค่าตั้งแต่ 90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป
 • ภาวะไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia)

วิธีการตรวจ : ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร ส่งตรวจโดยวิธีการเจาะเลือด
ระยะเวลาของผลการตรวจ : ผลการตรวจใช้ระยะเวลาประมาณ 5 สัปดาห์ หลังทำการส่งตรวจ


เงื่อนไขการรับบริการ

 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
 • ราคานี้รวมค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก
 • รับบริการได้ที่
  • เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
   โทร. 0 2755 1591 และ 0 2310 3284  เปิดบริการทุกวัน 7.00 น. – 15.00 น.
  • คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ ชั้น 1 อาคาร H (โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ)
   โทร. 0 2310 3370 เปิดบริการทุกวัน 8.00 – 16.00 น.
  • Integrated Care Center ชั้น 2 อาคาร BIH (โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล)
   โทร. 0 2308 7083 เปิดบริการทุกวัน 8.00 – 16.00 น.
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
 • ราคาแพ็กเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564
สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์