แพคเกจตรวจค้นหาโรครูมาตอยด์

  • ตรวจค้นหาโรครูมาตอยด์เบื้องต้น 5,300 บาท

  • ตรวจค้นหาโรครูมาตอยด์เชิงลึก 7,400 บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.

แชร์