แพ็กเกจถอดอัจฉริยะภาพลูกรัก

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. แพ็กเกจรวมการรับบริการ จำนวน 2 ครั้ง
  2. รวมค่าแพทย์พัฒนาการเด็กแล้ว
  3. รวมค่านักจิตบำบัด สำหรับการทดสอบ และการให้คำปรึกษาแล้ว
  4. ราคาดังกล่าวเริ่ม วันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565

 

สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวช
ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 8.00 – 16.00 น.

แชร์