แพคเกจศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

แพคเกจศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ราคา (บาท)
การกระตุ้นรังไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว 100,000
การเจาะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด 110,000
การตรวจโครโมโซมและแช่แข็งตัวอ่อน (3 Embryo) 75,000
การย้ายกลับตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก 38,000
การย้ายกลับตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก รอบละลายตัวอ่อนและยาหลังการย้ายกลับตัวอ่อน 57,000

เงื่อนไขในการรับบริการ

  1. ค่าห้องพักฟื้น IVF, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการทำ IVF, ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ, วิสัญญีแพทย์, เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำ IVF, ตามที่ระบุเท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
  3. สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2563

รายการที่แพคเกจไม่ครอบคลุม

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการทำ IVF
  2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการทำ IVF เช่น เวชภัณฑ์, อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย, ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่น ๆ ถ้ามี
  4. แพคเกจราคานี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication)

**โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**

แชร์

คุณอาจสนใจ