แพ็กเกจตรวจสุขภาพหลอดเลือดด้วย PVR

หากหลอดเลือดอุดตันจะนำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมองอุดตัน โรคความดันโลหิตสูง อีกทั้ง โรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายและอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้น การตรวจเช็กสุขภาพหลอดเลือด ด้วย Pulse volume recoding (PVR) จะช่วยให้รู้ทันความเสี่ยงและแนวโน้มการอุดตันที่อาจเกิดขึ้น ทำให้รักษาได้ทันท่วงทีก่อนสายเกินแก้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หรือผู้ที่มีค่า ABI ผิดปกติ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.9 (บ่งชี้ว่ามีการอุดตันของหลอดเลือด) หรือมีอาการปวดน่องและกล้ามเนื้อ หรือมีแผลเบาหวาน แผลเรื้อรัง เป็นต้น อ่านต่อการตรวจสุขภาพหลอดเลือด ด้วย PVR
ราคา 2,500 บาท

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 14 ก.พ. 2564 – 31 ธ.ค. 2564
  • ราคานี้สามารถใช้ได้ทั้งลูกค้าคนไทย Expat และ Fly in
  • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์หลอดเลือด
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทร์,พุธ, เสาร-อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.
อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ 08.00 - 19.00 น.

แชร์