แพ็กเกจผ่าตัดศูนย์หู คอ จมูก

 

รายการแพ็กเกจ

ระยะเวลานอน รพ. (คืน)

ราคา (บาท)

การผ่าตัดริดสีดวงจมูก  ESS ( Polypectomy ) with microdebrider 1 121,000
การขยายรูเปิดของไซนัส แมกซิลลา , การผ่าตัดไซนัสเอธมอยด์โดยใช้เครื่องนำวิถี  ESS ( Maxillary sinusotomy / ethmoidectomy ) with Microdebrider and navigator   1 131,000
การผ่าตัดขยายรูเปิดของไซนัส ฟรอนตัล , การผ่าตัดไซนัสสฟินอยด์ , การขยายรูเปิดของไซนัส แมกซิลลา ,การผ่าตัดไซนัสเอธมอยด์โดยใช้เครื่องนำวิถี  ESS ( Frontal sinusotomy / sphenoidectomy +/ – maxillary sinusotomy / ethmoidectomy )  with Microdebrider and navigator    1 168,000
การผ่าตัดทุกโพรงไซนัส การขยายรูเปิดของไซนัสแมกซิลลา ,ไซนัสเอธมอยด์ , ไซนัสสฟินอยด์และ ไซนัส ฟรอนตัล โดยใช้เครื่องนำวิถี  Full house * FESS *   with microdebrider and navigator   1 204,000
การผ่าตัดต่อมไทรอยด์  1 ข้าง Thyroidectomy Adult (Lobectomy) 2 173,000
การผ่าตัดต่อมทอนซิล (เด็ก) Tonsillectomy with Adenoid (Child)* 1 71,000
การผ่าตัดต่อมทอนซิล (ผู้ใหญ่) Tonsillectomy Adult* 1 68,000
การผ่าตัดขยายท่อเชื่อมหูชั้นกลางกับโพรงหลังจมูกด้วย Balloon Balloon Dilatation of the Eustachian Tube* 1 146,000
การผ่าตัดไทรอยด์ผ่านช่องปากโดยไร้แผล Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach * 3 288,000

 

เงื่อนไขในการรับบริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
 2. ราคาดังกล่าวรวมห้องพักมาตราฐาน ค่าบริการพยาบาล บริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน 
 3. ราคาดังกล่าวรวมอุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)
 4. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 5. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
 6. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2565

 

รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย
 4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตราฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อ 
  **โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์หู คอ จมูก
ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

แชร์