แพ็กเกจ Elite Maternity and Exclusive Care

สิ้นสุด 31/12/2023
228,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

รายละเอียด

Elite Maternity and Exclusive care

ระยะเวลานอน รพ. (คืน)

7 คืน

ประเภทห้องพัก

Suite Room และลูกพักอยู่ที่แผนก Nursery

ประเภทการคลอด

ผ่าตัดคลอด

อาหาร

สามารถเลือกอาหารตามต้องการของผู้ป่วย และ ญาติ Personalized food และ Afternoon tea

นักโภชนากร

มีนักโภชนากรเยี่ยม พร้อมแนะนำอาหารโดยเฉพาะ 2 ครั้ง

นักกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดสำหรับคุณแม่หลังคลอด 3 ครั้ง

แพทย์จิตรักษ์

แพทย์จิตรักษ์เข้าเยี่ยม

แพทย์ความงาม

พบแพทย์ความงามทำ treatment บำรุงผิว

– Immode Face 1 ครั้ง
– Iontophoresis 1 ครั้ง
– Aqua Peel 1 ครั้ง

รับกรอบรูปสวยพร้อมการปั๊มมือ ปั๊มเท้า

พยาบาลสอนเกี่ยวกับการดูแลลูก

ทำแผล ตัดไหม

ถ่ายรูปพร้อมครอบครัว

Gift Set 

รวมค่าแพทย์สูติและแพทย์เด็ก

ราคาปกติ

360,000 บาท

ราคาแพ็กเกจ

228,000 บาท

** แพ็กเกจนี้เริ่มตั้งแต่การผ่าตัดจนถึงการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการผ่าตัดตามเงื่อนไขแพ็กเกจ

ราคาแพ็กเกจ ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายก่อนการทำหัตถการ / การผ่าตัด, การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ, การตรวจเอ็กซเรย์, การตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ  รวมถึงการรักษาอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำหัตถการ / การผ่าตัด
 2. ค่าแพทย์ก่อนทำหัตถการ / การผ่าตัด, ค่าแพทย์ที่ปรึกษา รวมถึงค่าแพทย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำหัตถการ / การผ่าตัด
 3. ค่ายากลับบ้าน, ค่าวัคซีน 
 4. ค่ายา, เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ใช้เพิ่มเติมจากการคลอดธรรมชาติหรือผ่าตัดคลอดปกติ เช่น กรณีมีการติดเชื้อ ภาวะตกเลือด หรือภาวะผิดปกติอื่น ๆ เครื่องมือที่ใช้ ช่วยคลอด ได้แก่ เครื่องดูดสูญญากาศ คีมช่วยคลอด 
 5. กรณีครรภ์แฝดหรือครรภ์ผิดปกติอื่น ๆ, ในกรณีที่ทารกต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษภายหลังคลอดต่างจากทารกปกติทั่วไปหรือทารกจำเป็นต้องพักรักษาในหอผู้ป่วยทารกวิกฤต ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงและหักส่วนลด(ถ้ามี)
 6. ราคาดังกล่าวไม่รวมการผ่าตัดคลอดเลือกฤกษ์นอกเวลา (สำหรับเด็ก 1 คน) (เวลา 22:00 .– 05.59 .) ราคา 30,500 บาท

เงื่อนไขในการรับบริการ

 1. การเข้ารับบริการแพ็กเกจนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
 2. การใช้แพ็กเกจเป็นไปตามเงื่อนไขกำหนด สำหรับส่วนเกินเรื่องโรคประจำตัวของผู้ป่วย ภาวะแทรกซ้อน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดไว้ รวมถึงการรักษาตัวเกินจากที่กำหนด ผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี) 
 3. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หรือ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักที่กำหนด ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง หักส่วนลด(ถ้ามี) และถ้าการผ่าตัดตามแพ็กเกจนั้นจำเป็นต้องเข้ารับการพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หรือ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตนั้น ผู้ป่วยจะต้องทำการคืนห้องพักอยู่เดิม 
 4. ในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อ จากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง หักส่วนลด (ถ้ามี)
 5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
 6. กรณีที่นอนไม่ครบ 7 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเงินชดเชย
 7. ประเภทของห้องพักอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม และจะแจ้งยืนยันอีกครั้งในวันที่เข้าพักเตรียมคลอด
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์สุขภาพสตรี
ชั้น 2 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

แชร์