แพ็กเกจตรวจตาและจอประสาทตาอย่างละเอียด Comprehensive Retinal Exam

สิ้นสุด 31/12/2023
5,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แพ็กเกจตรวจตาและจอประสาทตาอย่างละเอียด Comprehensive Retinal Exam ราคา 5,000 บาท


จอประสาทตาเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมบริเวณส่วนกลางของจอประสาทตา อาการมักจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงทำให้ความสามารถในการมองเห็นของผู้ป่วยลดลงอย่างช้า ๆ


โดยทั่วไปผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อม จะมีสัญญาณเตือนดังต่อไปนี้

 • มองเห็นไม่ค่อยชัด
 • ภาพที่เห็นบิดเบี้ยว
 • เห็นสีผิดเพี้ยน
 • มีจุดดำกลางภาพ
 • มองในที่สว่างไม่ชัด/แพ้แสง

ใครบ้างที่ควรตรวจจอประสาทตา

 • อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • คนในครอบครัวหรือญาติสายตรงมีประวัติเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม
 • สายตาสั้นมากๆ
 • มีภาวะความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ไตวาย และโรคต้อหิน
 • ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
 • ผู้ที่สูบบุหรี่ เนื่องจากสารพิษที่อยู่ในบุหรี่จะทำลายเซลล์ของจอประสาทตาโดยตรง
 • ดวงตาเจอแสงจ้าเป็นประจำ ทั้งแสงแดด และแสงสีฟ้า (Blue Light) จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ จอสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ
 • ผู้ที่ขาดสารอาหาร ขาดวิตามินและเกลือแร่ที่สำคัญ

รายการตรวจประกอบด้วย

 • วัดการมองเห็น + ตรวจสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยคอมพิวเตอร์ (VA + Auto – refraction)
 • วัดความดันตาด้วยเครื่อง (Tonometer)
 • หยอดยาขยายม่านตา (Pupil Dilatation)
 • ถ่ายภาพขั้วประสาทตา + จอประสาทตา (Fundus Imaging)
 • สแกนภาพขั้วประสาทตา + จอประสาทตา (Optical Coherence Imaging)
 • พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตาและรับคำปรึกษา

* กรณีที่ผู้ป่วยตรวจครั้งแรก จะได้พบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาก่อนขยายม่านตา และส่งตรวจรายการที่ 1-5 เป็นการตรวจโดยเทคนิเชี่ยน และพยาบาลหยอดขยายม่านตา และกลับเข้าไปพบแพทย์อีกครั้ง
** หากมีการตรวจวิเคราะห์เฉพาะโรคเพิ่มเติม จักษุแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำ และแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนตรวจ **


คำแนะนำเพิ่มเติม

 • *ระยะเวลาในการตรวจทั้งหมดประมาณ 1 – 1.5 ชั่วโมง
 • ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจ
 • เนื่องจากในรายการตรวจนี้ มีการหยอดยาขยายม่านตา หลังตรวจผู้ป่วยจะมีอาการตาพร่ามัว สู้แสงไม่ได้ เนื่องด้วยฤทธิ์ของยาขยายม่านตา ซึ่งจะหมดฤทธิ์ภายใน 4-6 ชั่วโมงห้ามผู้ป่วยขับรถกลับเอง แนะนำให้มีญาติคอยดูแลในการเดินทางกลับบ้าน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย / Expat
 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการแล้ว
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 7 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 19.00 น.
เสาร์ 08.00 - 17.00 น
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

แชร์