แพ็กเกจตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19

 • แพ็กเกจตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ราคา 4,300 บาท
  โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (Swab)  พร้อมใบรับรองผลการตรวจเชื้อ COVID -19 “Medical Certificate of COVID-19 Testing”
 • แพ็กเกจตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 และเอกซเรย์ปอด ราคา 4,800 บาท
  โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (Swab)  พร้อมใบรับรองผลการตรวจเชื้อ COVID -19 “Medical Certificate of COVID-19 Testing”

เกณฑ์ผู้เข้ารับการรักษา NON ARI CLINIC

ผู้ที่มีประวัติปัจจัยเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID – 19 ในช่วงเวลา 14 วัน

 • ไม่มีไข้
 • ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
รับบริการได้ที่
 • NON-ARI Clinic โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ (TCH) ทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น.
  โทร. 02 310 3961, 02 310 3962
 • หลัง 17.00 น. รับบริการได้ที่ แผนกฉุกเฉิน (ER) โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719

เกณฑ์ผู้เข้ารับการรักษา ARI CLINIC

ผู้ที่มีประวัติปัจจัยเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID – 19 ในช่วงเวลา 14 วัน
 • มีประวัติไข้ หรือวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่ 37.5 ⸰c ขึ้นไป
 • มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส

รับบริการได้ที่ ARI Clinic ชั้น 1 แผนกฉุกเฉิน (ER) ทุกวัน 24 ชม. โทร. 1719


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว และไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์
 • ทราบผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากรับบริการ
 • กรณีนอกเวลา (หลัง 17.00 น.) สามารถรับบริการได้ที่ แผนกฉุกเฉิน (ER) โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ: โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์