แพคเกจตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ราคา 6,500 บาท

แพคเกจตรวจหาเชื้อไวรัส COVID – 19 ราคา 6,500 บาท
โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (Swab)  พร้อมใบรับรองผลการตรวจเชื้อ COVID -19 “Medical Certificate of COVID-19 Testing”

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว และไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์
  • ทราบผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากรับบริการ
  • รับบริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (HPC – 2) โรงพยาบาลกรุงเทพ
  • เวลาเปิดทำการ ทุกวันตั้งแต่เวลา 7.00-15.00 น.
  • กรณีนอกเวลา (หลัง 15.00 น.) สามารถรับบริการได้ที่ แผนกฉุกเฉิน (ER) โรงพยาบาลกรุงเทพ
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเข้ารับการตรวจ
  • ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2
ชั้น 3 อาคาร D โซน B
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 06.00 น. – 15.00 น.

แชร์