แพ็กเกจตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19

สิ้นสุด 31/12/2023
4,000 - 4,500 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แพ็กเกจตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ราคา 4,000 บาท

โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (RT-PCR) พร้อมใบรับรองผลการตรวจเชื้อ COVID-19 *Medical Certificate of COVID-19 Testing*

แพ็กเกจตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 และเอกซเรย์ปอด ราคา 4,500 บาท

โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (RT-PCR) พร้อมใบรับรองผลการตรวจเชื้อ COVID-19 *Medical Certificate of COVID-19 Testing*

รับบริการได้ที่

  • คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1 โทร. 02 310 3003, 02 755 1003
  • ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 2 อาคาร A โทร. 02 310 3010

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

โทร. 1719


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว และไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์
  • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  • ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2566
  • รับผลภายใน 24 – 48 ชม. (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการ)
  • กรณีฉุกเฉิน หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการอื่น ๆ กรุณาติดต่อ แผนกฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพ
  • หมายเหตุ: โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รายละเอียดการให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาดของโรค
* ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 2566*
สอบถามเพิ่มเติมที่
โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่
ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

แชร์