แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็กตามวัย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็กตามวัย ราคา (บาท)
ชุดตรวจสุขภาพเด็ก อายุ 1-4 ปี 3,100 บ.
ชุดตรวจสุขภาพเด็ก อายุ 4-7 ปี 4,300 บ.
ชุดตรวจสุขภาพเด็ก อายุ 7-12 ปี 4,500 บ.
ชุดตรวจสุขภาพเด็ก อายุ 12-15 ปี 4,700 บ.


ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคาร B โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 - 20.00 น.

แชร์