แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็กตามวัย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็กตามวัย ราคา (บาท)
ชุดตรวจสุขภาพเด็ก อายุ 1-4 ปี 3,100 บ.
ชุดตรวจสุขภาพเด็ก อายุ 4-7 ปี 4,300 บ.
ชุดตรวจสุขภาพเด็ก อายุ 7-15 ปี 3,100 บ.

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  • ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยและ Expat
  • ราคาแพ็กเกจใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคาร B โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 - 20.00 น.

แชร์