ชุดตรวจสมรรถภาพปอด

เมื่อปอดอ่อนแอ มาเป็นคู่ ตรวจดูความเสื่อม ราคาเดียว…ตรวจพร้อมกันสองท่านในวันเดียว

ปัจจัยเสี่ยง

  • หายป่วยจากโรค COVID-19 อย่างน้อย 4 สัปดาห์
  • มลภาวะเป็นพิษสูง
  • ควันบุหรี่
  • อาการหอบหืด
  • ไอเรื้อรัง


ด้วยชุดตรวจสมรรถภาพปอด ในราคาพิเศษ 4,500 บาท (ราคาปกติ 6,800 บาท)

 
เงื่อนไขในการรับบริการ
  • ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยในเมืองไทย โดยนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
  • ราคานี้รับบริการตรวจ 2 ท่าน พร้อมกันในวันเดียว
  • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2565 – 31 ก.ค. 2565
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ
ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการทุกวัน 8.00-16.00 น.

แชร์