แพ็กเกจตรวจความพร้อมก่อนลงสนาม โดยศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา

พร้อมลงสนาม ด้วยโปรแกรมตรวจและทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ออกแบบมาเฉพาะกีฬาแต่ละชนิด โดยทีมเวชศาสตร์การกีฬา BASEM พร้อมคำแนะนำและออกกำลังกายบริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพและป้องกันการบาดเจ็บเฉพาะบุคคล

รายการ ราคา (บาท)
Football Performance Program 3,500
Golf Performance Program 3,500
Tennis Performance Program 3,500
Badminton Performance Program 3,500

 

รายการตรวจสำหรับกีฬาฟุตบอล

 1.  ทดสอบสมรรถภาพ
  • การวิเคราะห์มวลเนื้อเยื่อของร่างกาย (Body Composition)
  • วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาแบบควบคุมความเร็วด้วยเครื่อง Isokinetic (Knee Muscle Strength Isokinetic)
  • วัดความยืดหยุ่นของร่างกาย (Flexibility–Sit and Reach)
  • วัดความสูงในการกระโดด ด้วยเครื่อง Swift Speed Mat (Jump Test)
  • วัดความสามารถในการทรงตัว ด้วยเครื่อง Biodex Balance System (Balance Test)
 2. ตรวจร่างกาย โดยแพทย์ด้านเวชศาสตร์การกีฬา BASEM
  • ตรวจร่างกายระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ (Musculoskeletal Examination)
 3. บริหารเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและป้องกันการบาดเจ็บ
  • ให้คำแนะนำ บริหารเสริมสร้างสมรรถภาพ และป้องกันการบาดเจ็บในกีฬาฟุตบอล (Football Specific Exercise and Injury Prevention Session)

 

รายการตรวจสำหรับกีฬากอล์ฟ

 1.  ทดสอบสมรรถภาพ
  • การวิเคราะห์มวลเนื้อเยื่อของร่างกาย (Body Composition)
  • ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลาง (Core muscle test)
  • วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไหล่แบบควบคุมความเร็วด้วยเครื่อง Isokinetic (Shoulder Muscle Strength Isokinetic)
  • วัดความยืดหยุ่นของร่างกาย (Flexibility–Sit and Reach)
  • วัดความสามารถในการทรงตัว ด้วยเครื่อง Biodex Balance System (Balance Test)
 2. ตรวจร่างกาย โดยแพทย์ด้านเวชศาสตร์การกีฬา BASEM
  • ตรวจร่างกายระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ (Musculoskeletal Examination)
 3. บริหารเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและป้องกันการบาดเจ็บ
  • ให้คำแนะนำ บริหารเสริมสร้างสมรรถภาพ และป้องกันการบาดเจ็บในกีฬากอล์ฟ (Golf Specific Exercise and Injury Prevention Session)

 

รายการตรวจสำหรับกีฬาเทนนิส 

 1. ทดสอบสมรรถภาพ
  • การวิเคราะห์มวลเนื้อเยื่อของร่างกาย (Body Composition)
  • วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไหล่แบบควบคุมความเร็วด้วยเครื่อง Isokinetic (Shoulder Muscle Strength Isokinetic)
  • วัดความสูงในการกระโดด ด้วยเครื่อง Swift Speed Mat (Jump Test)
  • วัดความยืดหยุ่นของร่างกาย (Flexibility–Sit and Reach)
  • วัดความสามารถในการทรงตัว ด้วยเครื่อง Biodex Balance System (Balance Test)
 2. ตรวจร่างกาย โดยแพทย์ด้านเวชศาสตร์การกีฬา BASEM
  • ตรวจร่างกายระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ (Musculoskeletal Examination)
 3. บริหารเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและป้องกันการบาดเจ็บ
  • ให้คำแนะนำ บริหารเสริมสร้างสมรรถภาพ และป้องกันการบาดเจ็บในกีฬาเทนนิส (Tennis Specific Exercise and Injury Prevention Session)

 

รายการตรวจสำหรับกีฬาแบดมินตัน

 1. ทดสอบสมรรถภาพ
  • การวิเคราะห์มวลเนื้อเยื่อของร่างกาย (Body Composition)
  • วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไหล่แบบควบคุมความเร็วด้วยเครื่อง Isokinetic (Shoulder Muscle Strength Isokinetic)
  • วัดความสูงในการกระโดด ด้วยเครื่อง Swift Speed Mat (Jump Test)
  • วัดความยืดหยุ่นของร่างกาย (Flexibility–Sit and Reach)
  • วัดความสามารถในการทรงตัว ด้วยเครื่อง Biodex Balance System (Balance Test)
 2. ตรวจร่างกาย โดยแพทย์ด้านเวชศาสตร์การกีฬา BASEM
  • ตรวจร่างกายระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ (Musculoskeletal Examination)
 3. บริหารเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและป้องกันการบาดเจ็บ
  • ให้คำแนะนำ บริหารเสริมสร้างสมรรถภาพ และป้องกันการบาดเจ็บในกีฬาแบดมินตัน (Badminton Specific Exercise and Injury Prevention Session)

 

จุดเด่นคือ

 • ทดสอบความพร้อม และสมรรถภาพร่างกายตามความจำเพาะต่อชนิดกีฬา
 • ตรวจร่างกาย และให้คำแนะนำตามความจำเพาะต่อชนิดกีฬา
 • เสริมสร้างสมรรถภาพ และบริหารป้องกันการบาดเจ็บจำเพาะต่อชนิดกีฬา

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพเวชศาสตร์การกีฬาแล้ว
 2. ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ มกราคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

 • เลี่ยงรับประทานอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ
 • กรุณาเตรียมชุดและรองเท้ากีฬานำมาในวันตรวจ
 • รายการตรวจแต่ละโปรแกรมใช้เวลาเฉลี่ย 1.5 – 2 ชม.
 • รายการตรวจดังกล่าวเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป และนักกีฬาสมัครเล่น
สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

แชร์