ชุดตรวจสุขภาพเช็กความฟิตหลังหายจากโควิด-19 (Post COVID-19 Recovery Health Check-Up)

ผู้ป่วยที่รักษาโควิดหายแล้ว อาจมีอาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19 พบว่าบางรายสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเพราะมีอวัยวะบางระบบได้รับผลข้างเคียงจากการติดเชื้อ หรือมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงขณะรับการรักษา  ดังนั้นควรตรวจสุขภาพเพื่อประเมินร่างกายโดยเลือกโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสมกับแต่ละคนตามอาการที่เคยเป็น พร้อมรับฟังคำแนะนำจากแพทย์เพื่อการฟื้นฟูร่างกายอย่างถูกต้อง

เงื่อนไขการรับบริการ

  • ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าแพทย์ตรวจสุขภาพแล้ว
  • ก่อนเข้ารับบริการ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 และหายแล้ว อย่างน้อย 4-12 สัปดาห์
  • รับบริการที่ Integrated Care Center ชั้น 2 รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล เวลาทำการ จันทร์-อาทิตย์ 08.00 – 16.00 น.
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการอย่างน้อย 1 วัน
  • สอบถามเพิ่มเติมที่ Integrated Care Center ชั้น 2 รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โทร 02-308-7083
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
  • ราคาดังกล่าวเริ่มวันที่ 12 มีนาคม 2565 –  31 ธันวาคม 2565


สอบถามเพิ่มเติมที่
การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

แชร์