BDMS Preventive Package

สิ้นสุด 31/05/2023
4,500 บาท

สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์

BDMS Preventive Package

BDMS Preventive Package 

Preventive Package นี้เป็นหนึ่งในวิธีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคเบื้องต้น เพื่อประกอบการดูแล รักษา หรือป้องกันได้อย่างเหมาะสมภายใต้คำแนะนำของแพทย์ต่อไป


เงื่อนไขการบริการ:

  • กรุณางดน้ำ งดอาหาร 8 – 10 ชม. ก่อนรับบริการ
  • กรุณาทำนัดล่วงหน้า 3 วันก่อนรับบริการ
  • รับบริการได้ที่ Health Design Center ชั้น 5 อาคาร R รพ.กรุงเทพ เวลา 07.00 – 15.00 น.
  • กรณีพบแพทย์เฉพาะทางอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • คูปองไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินได้
  • กรุณาแสดงคูปองก่อนรับบริการ
  • ราคานี้ใช้ได้ทั้งคนไทยและต่างชาติ
  • การตรวจด้วยเครื่องมือควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์