แพ็กเกจผ่าตัดส่องกล้องเพื่อกรอกระดูกที่งอกบริเวณไหล่ และเย็บซ่อมเอ็นหุ้มข้อไหล่

สิ้นสุด 31/12/2023
292,000 - 373,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ผู้สูงอายุมักมีปัญหาข้อเสื่อม หรือหินปูนกระดูกงอกทับเส้นเอ็นหัวไหล่ เมื่อร่างกายเสื่อมลงหรือมีความเสียหายขึ้นบริเวณข้อ เช่น แตก หัก ร่างกายจะดึงแคลเซียมไปซ่อมแซมกระดูกส่วนที่เสื่อม จนเกิดเป็นหินปูนหรือแคลเซียมเกาะกระดูก หากเกิดการสะสมที่กระดูกบริเวณข้อไหล่ อาจส่งผลให้เกิดกระดูกงอกทับเส้นเอ็นหัวไหล่  สร้างความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมาก ควรพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจรักษาข้อไหล่

MIS เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้อง  เพื่อกรอกระดูกที่งอกบริเวณไหล่ และเย็บซ่อมเอ็นหุ้มข้อไหล่ที่ฉีกขาด แผลเล็ก เจ็บน้อย ลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ขยับไหล่ได้เร็ว ด้วยโปรแกรมฟื้นฟูข้อไหล่ ให้กลับมาฟิตได้เต็มที่ ไฟท์ได้เต็มข้ออีกครั้ง คืนฟอร์มเก๋า เสริมความแกร่ง ด้วย MIS ผ่าตัดแผลเล็ก

 

รายการ

ระยะเวลานอนพัก
ที่ รพ. (คืน)

ราคา (บาท)

 การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อกรอกระดูกที่งอกบริเวณไหล่
2
292,000
 การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อกรอกระดูกที่งอกบริเวณไหล่ และเย็บซ่อมเอ็นหุ้มข้อไหล่
2
307,000
 การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อกรอกระดูกที่งอกบริเวณไหล่ และเย็บซ่อมเอ็นหุ้มข้อไหล่ที่ฉีกขาดขนาดใหญ่
2
373,000


เงื่อนไขในการรับบริการ *ขึ้นกับชนิดของโรค และดุลยพินิจแพทย์
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวรวม ห้องพักมาตรฐาน (ตามจำนวนวันที่กำหนด ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพัก ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง) ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
  3. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
  4. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

รายการที่แพ็กเกจผ่าตัดไม่ครอบคลุม
  1. ไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
  2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆถ้ามี
  4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนด หรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่น ๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด(ถ้ามี)
  5. ไม่รวมค่าการตรวจชิ้นเนื้อพิเศษ, ค่าวัสดุอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม (ถ้ามี) และค่าแพทย์พยาธิวิทยา
  6. ไม่รวมค่ายากลับบ้าน และยาโรคประจำตัวของผู้ป่วย 


หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 8 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

แชร์