บริการรถพยาบาลฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 100 บาท/ครั้ง

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือคนไทย สู้ภัย COVID-19 ด้วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี ด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน 100 บาท/ครั้ง* เพื่อเข้ารับการรักษากรณีผู้ป่วยในอย่างน้อย 1 คืนที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย สอบถามข้อมูล โทร.1724

* รวมค่าแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ค่าบริการพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างการเคลื่อนย้าย/อัตราดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้

แชร์