แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคตา สำหรับผู้ใหญ่ Adult Eye Screening package

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคตา สำหรับผู้ใหญ่ (Adult Eye Screening Package) ราคา 1,300 บาท ราคานี้รวมค่าแพทย์แล้ว                              

เพราะปัญหาเกี่ยวกับดวงตาในแต่ละวัยแตกต่างกัน การตรวจสุขภาพตาจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ไม่ควรมองข้าม

วัย ความผิดปกติ คัดกรองโรค
วัยรุ่น ความผิดปกติในการมองเห็นมักพบบ่อยในวัยนี้ ทั้งจากการเจริญเติบโต การใช้หน้าจอมือถือบ่อย ๆ วัดค่าสายตาสั้น / ยาว / และเอียง
วัยทํางาน การทํางานหน้าจอ การใช้มือถือ ฝุ่น PM.2.5 และแสงแดด UV ทั้งจากการท่องเที่ยวและออกกําลังกายล้วนเป็นตัวการสำคัญ สายตาสั้น / ยาว / เอียง, ตาแห้ง, สายตาผิดปกติจากการใช้งาน / ใช้หน้าจอ, ต้อลม ต้อเนี้อ
วัยกลางคน มักมีปัญหามองไม่ชัด สายตาล้า ระคายเคืองตา การมองเห็นภาพผิดปกติ อาการปวดตา มองเห็นหยากไย่ คัดกรองโรคต้อหินเบื้องต้น, สายตายาวตามอายุ, สายตาสั้น / ยาว / เอียง, ต้อลม, ต้อเนื้อ, ต้อกระจก, ตาแห้ง

แพ็กเกจเหมาะสำหรับ
 • อายุ 15 ปีขึ้นไป
 • ชาย – หญิง

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • ใช้เวลาในการตรวจประมาณ 30 นาที
 • ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจ
 • หลังการตรวจสามารถทำกิจวัตรได้ตามปกติ


เป็นการตรวจวิเคราะห์โรคที่พบบ่อยทางตาในกลุ่มวัยรุ่น วันทำงาน และวัยกลางคน ได้แก่

 • ต้อลม
 • ต้อเนื้อ
 • ต้อหินเบื้องต้น
 • ตาแห้ง
 • ต่อมไขมันเปลือกตาทํางานผิดปกติ
 • ต้อกระจก
 • สายตาสั้น / ยาว / เอียง / สายตายาวตามวัย*
* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้าต้องการวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น โดยจนท.จะแจ้งค่ารักษาก่อนทำการตรวจเพิ่มเติม


รายการตรวจประกอบด้วย

 1. ตรวจระดับการมองเห็น Visual acuity
 2. วัดความดันลูกตา Intraocular pressure (IOP) measurement
 3. วัดค่าสายตาสั้น ยาว เอียงด้วยเครี่องอัตโนมัติ Auto refraction
 4. วัดค่าความโค้งกระจกตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ Auto keratometer
 5. ถ่ายรูปจอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยกล้องดิจิตัล แบบไม่ต้องขยายม่านตา FUNDUS photography
 6. พบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาด้วยกล้องจุลทรรศน์อย่างละเอียด และสรุปผลตรวจ eye examination using digital slit lamp by an ophthalmologist
**หากมีการตรวจวิเคราะห์เฉพาะโรคเพิ่มเติม จักษุแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำ**

เงื่อนไขการใช้บริการ:

 • เหมาะกับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 • ราคาแพ็กเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการแล้ว
 • ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคาร W
เปิดให้บริการ
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร 08.00 - 19.00 น.
พุธ-เสาร์ 08.00 - 17.00 น
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

แชร์