วัคซีนเอชพีวี (Vaccine HPV) ป้องกันไวรัสเอชพีวี 4 สายพันธุ์

Copy

วัคซีนเอชพีวี (Vaccine HPV) ป้องกันไวรัสเอชพีวี 4 สายพันธุ์

ลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูก ได้ตั้งแต่ 9 ขวบ
ด้วยวัคซีน HPV

มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่พบมากในหญิงไทยเป็นอันดับที่ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ข้อมูลระบาดวิทยาปี 2560 พบว่าหญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกสูงถึง 8,184 คนต่อปี และมีอัตราเสียชีวิตเกิน 50% นับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ การป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกจึงเป็นแนวทางการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด หลักการที่สำคัญคือควรฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์และร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ขวบขึ้นไปจนถึงอายุ 26 ปี นอกจากป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในเด็กผู้หญิงแล้ว วัคซีนยังป้องกันโรคหูดหงอนไก่และมะเร็งทวารหนักในเด็กผู้ชายได้อีกด้วย

ป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรฉีดยาตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์และในวัยที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี คือ ช่วงอายุ 9 ปีขึ้นไป ปกติโรคนี้เกิดกับเด็กหญิง แต่สำหรับเด็กชายวัคซีนนี้ป้องกันโรคหูดหงอนไก่และมะเร็งทวารหนักได้ อ่านรายละเอียด ฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่เด็ก ลดเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก


เพื่อให้ลูกมีร่างกายที่แข็งแรงสมวัยและเสริมศักยภาพในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่
วัคซีนเอชพีวี (Vaccine HPV) ป้องกันไวรัสเอชพีวี 4 สายพันธุ์ (Gardasil 2 เข็ม)
ราคา 6,700 บาท* (ไม่รวมค่าแพทย์)

 

วันนี้ - 31 ธ.ค. 60
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ศูนย์กุมารเวชกรุงเทพ
โทร. 0-2310-3006, 0-2755-1006

 


Power of Generation Packages