แพคเกจผ่าตัดข้อเข่าเทียม

Copy

แพคเกจผ่าตัดข้อเข่าเทียม

 

ผ่าตัดข้อเข่าเทียม @รพ.กรุงเทพ

เจ็บน้อย... ฟื้นไว... เดินได้ใน 24 ชม.*

 

 • แพคเกจผ่าเข่า+ข้อเทียมมาตรฐาน+กายภาพ+พักฟื้น 4 คืน ราคา ๒๔๐,๐๐๐ บาท/เข่า
 • แพคเกจผ่าเข่า+ข้อเทียมมาตรฐาน+กายภาพ+พักฟื้น 5 คืน ราคา ๔๑,๐๐๐ บาท/2 เข่า

 

สูงวัย หรือกลางคนก็สามารถกลับมา Enjoy the move ได้อีกครั้ง ด้วย เทคนิคผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบเจ็บน้อย ฟื้นไวผ่าเข่าแล้วขยับเดินได้ตั้งแต่วันแรก

 • เจ็บน้อย... ระบบบริหารลดความเจ็บปวด ตั้งแต่ก่อนและหลังผ่าตัด ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถขยับขาทั้ง 2 ข้างได้เร็ว ทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น
 • อุ่นใจ... ด้วยระบบป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัด ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดดำอุดตัน, หัวใจวาย และการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด
 • ฟื้นตัวไว... รวมเทคโนโลยีช่วยในการเคลื่อนไหวข้อเข่า

 

Anti Gravity Treadmill (Alter G)

เครื่องกายภาพบำบัดในสภาวะไร้น้ำหนัก

ฟื้นฟูกล้ามเนื้อเข่าหลังผ่าตัด ไม่มีการลงน้ำหนักที่ข้อเข่า จึงไม่เจ็บขณะก้าวเดิน

เครื่องช่วยบริหารข้อเข่าอัตโนมัติหลังผ่าตัด

ช่วยให้ขยับเดินได้เร็ว ลดการอักเสบจากพังผืดเกาะ เหยียดงอข้อเข่าได้ 90องศา ควรใช้ในกรณีผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ยังไม่พร้อมจะลุกเดินได้เร็วตามแผนการรักษา และผู้ป่วยที่ไม่สามารถบริหารข้อเข่าได้ตามคำแนะนำ

 • ข้อเทียมคุณภาพ... มาตรฐานอเมริกา แข็งแรง อายุการใช้งานนาน

 * ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล


 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 

 1. การเข้ารับบริการโครงการประกันราคานี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
  • ค่าห้องผ่าตัด, ค่าห้องพักฟื้น, ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุ, ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด (ตามที่กำหนด)
  • รวมข้อเข่าเทียม (ตามที่กำหนด) เฉพาะผลิตภัณฑ์บริษัท Zimmer (Nexgen), Biomet (Vanguard) หรือ Johnson and Johnson (Sigma PFC)
  • การจองเลือด (Cross math) แต่ไม่รวมการให้เลือด
  • การใส่อุปกรณ์และการให้ยาป้องกันภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน
  • ค่ายา และการดูแลในการลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
  • ห้องพักแบบมาตรฐาน, หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต, ค่าการพยาบาล, ค่าบริการห้องพัก, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด)
  • ค่ายาผู้ป่วยใน, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ตามที่กำหนด)
  • การทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (ตามที่กำหนด) ด้วยเครื่องหัดเดินในสภาวะไร้น้ำหนัก Alter-G และการบริหารข้อเข่าโดยใช้เครื่องอัตโนมัติ Continuous Passive Movement (CPM)
  • การดูแลโดยสหสาขาวิชาชีพ และโปรแกรมการติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัด
  • ค่ายากลับบ้าน (Home Medication) ไม่เกิน 7 วัน, ค่าอุปกรณ์ช่วยเดิน 1 ชนิด (ตามการพิจารณาของแพทย์)
 3. กรณีที่ต้องการใช้ข้อเข่าเทียมนอกเหนือจากที่กำหนด ต้องชำระเงินเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์)
 4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้น ก่อนและหลัง การเข้าโครงการประกันราคา
 5. กรณีมีค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาและการพยาบาลโรคประจำตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า เช่น กรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยา ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ค่าเวชภัณฑ์ และค่ายารักษาเฉพาะโรค เช่น เบาหวาน หัวใจ เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
 6. กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หรือหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักที่กำหนด ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง หักส่วนลด (ถ้ามี) และกรณีที่ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในรพ. อยู่แล้ว และการผ่าตัดโครงการประกันราคานั้นจำเป็นต้องเข้ารับการพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หรือหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตนั้น ผู้ป่วยจะต้องทำการคืนห้องพักอยู่เดิม
 7. ในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง หักส่วนลด (ถ้ามี)
 8. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
 9. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1719