แพคเกจผ่าตัดข้อเข่าเทียม

Copy

แพคเกจผ่าตัดข้อเข่าเทียม

 

วัยเก๋า...‘เข่า’ยังฟิต
วัยจี๊ด...ฟิตยัน‘เข่า’
ชีวิตไม่สะดุด ทุกไลฟ์สไตล์

 

 • แพคเกจผ่าเข่า+ข้อเทียมมาตรฐาน+กายภาพ+พักฟื้น 4 คืน ราคา ๒๔๐,๐๐๐ บาท/เข่า
 • แพคเกจผ่าเข่า+ข้อเทียมมาตรฐาน+กายภาพ+พักฟื้น 5 คืน ราคา ๔๑,๐๐๐ บาท/2 เข่า

 

ถ้าอาการข้อเข่าเสื่อมเหล่านี้ บั่นทอนความสุข จนชีวิตคุณสะดุดไปไม่สุด...

 • ปวดเข่ามาก เดิน ขึ้น-ลงบันไดลำบาก
 • ปวดเข่าเวลานอน
 • เข่าอักเสบ บวมร้อน *เข่าติด เหยียดงอลำบาก
 • เข่าผิดรูป โค้งออก เกเข้าใน

ยิ่งน้ำหนักตัวมากขึ้น ออกกำลังกายผิดท่า ใช้เข่ามากเกินไป ทานยาสเตียรอยด์ โรคเกาต์ รูมาตอยด์...จะสูงวัย หรือวัย40+ก็มีสิทธิ์เข่าเสื่อมได้

สูงวัย หรือกลางคน ก็สามารถกลับมา Enjoy the MOVE ได้อีกครั้ง
ด้วยเทคนิคผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เจ็บน้อย... ฟื้นไว.. เดินได้ตั้งแต่วันแรก*
ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า ชั้น 1 รพ.กรุงเทพ

 

 

ผ่าเข่า...ฟื้นตัวเร็ว เดินได้ตั้งแต่วันแรก*

ฟื้นฟูกล้ามเนื้อเข่าหลังผ่าตัด ด้วยเครื่องกายภาพบำบัด Anti Gravity Treadmill (Alter G)
ลู่วิ่งในสภาวะไร้น้ำหนัก เสมือนเดินในบอลลูน ทำให้ไม่รู้สึกเจ็บขณะลงน้ำหนัก ขยับเดินได้เร็ว

 

ผ่าเข่า...ไม่เจ็บอย่างที่กลัว

ด้วยเทคนิคผ่าตัดแบบทะนุถนอมเนื้อเยื่อไม่ให้บอบช้ำ
และระบบบริหารยาลดความเจ็บปวด
ตั้งแต่ก่อนและหลังผ่าตัด
ผ่าเข่า 2 ข้างพร้อมกัน กลับบ้านเดินคล่อง ไม่เจ็บอย่างที่กลัว

 

ผ่าเข่า...บอบช้ำน้อย ฟื้นไว 

เทคนิคผ่าเข่าเปลี่ยนข้อเทียมแบบทะนุถนอมเนื้อเยื่อไม่ให้บอบช้ำ
เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยคลื่นวิทยุ (Aquamantys) ลดการเสียเลือด
ไม่ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บ ผ่าเข่าแล้วฟื้นตัวเร็ว ขยับเดินได้ตั้งแต่วันแรก*

 

ผ่าเข่า...ปลอดภัย

อุ่นใจด้วยระบบป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัด
โดยแพทย์สวมชุดผ่าตัดพิเศษเหมือนชุดมนุษย์อวกาศ
ช่วยลดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด ร่วมกับการใช้ถุงลมบีบ
ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี ป้องกันหลอดเลือดดำอุดตันและหัวใจวายในผู้สูงอายุ

 

ผ่าเข่า...ขยับเดินได้เร็ว*

หลังผ่าเข่า นักกายภาพบำบัดดูแลใกล้ชิด สอนฝึกเหยียดงอเข่า
ด้วยเครื่องช่วยบริหารข้อเข่าอัตโนมัติ ลดภาวะข้อยึดติด ช่วยให้ลุกขยับเดินได้เร็ว
ป้องกันภาวะหลอดเลือดอุดตัน ร่วมกับการใช้ถุงลมบีบช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี

 

ผ่าเข่า...ยัง Enjoy the MOVE ได้

ด้วยข้อเทียมคุณภาพ มาตรฐานอเมริกา สามารถงอเข่าได้มากขึ้น ไม่มีเสียงเสียดสี ใกล้เคียงเข่าจริง
อายุการใช้งานนาน ขยับเดินได้ตั้งแต่วันแรก*


 * ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล


 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 

 1. การเข้ารับบริการโครงการประกันราคานี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
  • ค่าห้องผ่าตัด, ค่าห้องพักฟื้น, ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุ, ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด (ตามที่กำหนด)
  • รวมข้อเข่าเทียม (ตามที่กำหนด) เฉพาะผลิตภัณฑ์บริษัท Zimmer (Nexgen), Biomet (Vanguard) หรือ Johnson and Johnson (Sigma PFC)
  • การจองเลือด (Cross math) แต่ไม่รวมการให้เลือด
  • การใส่อุปกรณ์และการให้ยาป้องกันภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน
  • ค่ายา และการดูแลในการลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
  • ห้องพักแบบมาตรฐาน, หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต, ค่าการพยาบาล, ค่าบริการห้องพัก, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด)
  • ค่ายาผู้ป่วยใน, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ตามที่กำหนด)
  • การทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (ตามที่กำหนด) ด้วยเครื่องหัดเดินในสภาวะไร้น้ำหนัก Alter-G และการบริหารข้อเข่าโดยใช้เครื่องอัตโนมัติ Continuous Passive Movement (CPM)
  • การดูแลโดยสหสาขาวิชาชีพ และโปรแกรมการติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัด
  • ค่ายากลับบ้าน (Home Medication) ไม่เกิน 7 วัน, ค่าอุปกรณ์ช่วยเดิน 1 ชนิด (ตามการพิจารณาของแพทย์)
 3. กรณีที่ต้องการใช้ข้อเข่าเทียมนอกเหนือจากที่กำหนด ต้องชำระเงินเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์)
 4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้น ก่อนและหลัง การเข้าโครงการประกันราคา
 5. กรณีมีค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาและการพยาบาลโรคประจำตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า เช่น กรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยา ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ค่าเวชภัณฑ์ และค่ายารักษาเฉพาะโรค เช่น เบาหวาน หัวใจ เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
 6. กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หรือหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักที่กำหนด ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง หักส่วนลด (ถ้ามี) และกรณีที่ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในรพ. อยู่แล้ว และการผ่าตัดโครงการประกันราคานั้นจำเป็นต้องเข้ารับการพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หรือหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตนั้น ผู้ป่วยจะต้องทำการคืนห้องพักอยู่เดิม
 7. ในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง หักส่วนลด (ถ้ามี)
 8. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
 9. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1719