แพคเกจตรวจหาโรค MS และ NMO

Copy

แพคเกจตรวจหาโรค MS และ NMO

วัยทำงานต้องระวัง

อาจเป็นโรค MS หรือปลอกเยื่อหุ้มประสาทอักเสบ

 

ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพ ขอแนะนำ


 • แพคเกจตรวจหาโรค MS และ NMO ด้วยเอกซเรย์สนามแม่เหล็ก 
  MRI Demyelination protocol

  ราคา 26,500 บาท


 • แพคเกจตรวจเลือดวินิจฉัยโรค MS และ NMO 
  Screening Demyelinating Disease

  ราคา 10,500 บาท


 • แพคเกจตรวจเลือดวินิจฉัยโรค MS และ NMO โดยละเอียด 
  Full Demyelinating Disease (New Case)

  ราคา 16,500 บาท


วันนี้ – 31 ธ.ค. 2560


เงื่อนไข:

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และยากลับบ้าน
 2. ราคานี้สำหรับลูกค้าคนไทยและ Expat
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ที่ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น 4 รพ.กรุงเทพ โทร. 0-2310-3011